Menu

Ako zaúčtovať tržbu do pokladne čiastočne platenú v hotovosti a čiastočne kartou?

Zaúčtovanie tržby do pokladne čiastočne platenej kartou

Ak pri predaji tovaru alebo služieb prostredníctvom registračnej pokladnice  zákazník zaplatí časť nákupu v hotovosti a časť platobnou kartou, zaevidujeme pokladničný doklad nasledovne:

1. V okruhu PD – pokladničné doklady vyberieme automatické účtovanie T PD – Tržba v hotovosti. Do rozpisu DPH uvedieme sumy:

 

Pre hodnotu platenú kartou použijeme na stane Dal účet 315 – Ostatné pohľadávky.

 2. Následne, keď nám príde bankový výpis, zaevidujeme ho v okruhu BV – bankové výpisy pomocou automatického účtovania BV – príjem doklad bez DPH.

KROS
Copy link