Predĺžte si lehotu na podanie DPPO.

Predĺženie lehoty na podanie DPPO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO máme povinnosť podať do 01. 04. 2019. Lehotu na podanie DPPO si môžeme predĺžiť o 3 mesiace, maximálne však o 6 mesiacov v prípade príjmov zo zahraničia.

Predĺženie lehoty je potrebné oznámiť na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré vytlačíme aj v účtovnom programe Omega:

  1. Cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO zobrazíme formulár daňového priznania.
  2. V spodnej časti formulára klikneme na Export do XML a vyberieme možnosť Oznámenie o predĺžení lehoty XML alebo Oznámenie o predĺžení lehoty eDane.

 

Ak je daňovník právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, alebo ak je platiteľom DPH, oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 podáva elektronicky na stránke finančnej správy vo formáte XML prípadne cez aplikáciu eDane. V tlačenej podobe ho podávajú len neziskové organizácie – neplatitelia DPH.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via