Predĺžte si lehotu na podanie DPPO.

Daňové priznanie k dani z príjmov PO máme povinnosť podať do 31. 03. 2021. Lehotu na podanie DPPO si môžeme predĺžiť o 3 mesiace, maximálne však o 6 mesiacov v prípade zdaniteľných príjmov zo zdrojov v zahraničí.

Predĺženie lehoty je potrebné oznámiť na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktoré vytlačíme aj v programe OMEGA:

  1. Cez menu Prehľady – Daň z príjmov PO zobrazíme formulár daňového priznania.
  2. V spodnej časti formulára klikneme na Export do XML a vyberieme možnosť Oznámenie o predĺžení lehoty XML alebo Oznámenie o predĺžení lehoty eDane.

 

V prípade príjmov zo zahraničia zapneme voľbu Súčasťou príjmov sú príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie DP za rok 2019 sa podáva elektronicky na stránke Finančnej správy SR vo formáte XML, prípadne cez aplikáciu eDane. V takejto forme tlačivo podávajú všetci platitelia DPH alebo právnické osoby zapísané v Obchodnom registri SR. V tlačenej podobe ho podávajú napr. len neziskové organizácie – neplatitelia DPH.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link