Menu

Recyklačný poplatok v programe OMEGA

Ste výrobca, distribútor či predajca elektrozariadení a máte povinnosť uvádzať na obale či daňovom doklade výšku recyklačného poplatku?

Podľa § 34 ods. 1 písm. d) zákona  o odpadoch č. 79/2015 Z. z.  má výrobca, distribútor alebo predajca elektrozariadení povinnosť uvádzať výšku recyklačného poplatku na jeho obale, etikete, na daňovom doklade prípadne inom doklade vyhotovenom pri jeho predaji. Za výrobcu sa považuje aj podnikateľský subjekt, ktorý uvádza na slovenský trh elektrozariadenia zo zahraničia ale aj zo SR.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádzanie výšky recyklačného poplatku  neprikazuje. Ak je výška poplatku uvedená na etikete, obale elektrozariadenia prípadne na inom doklade preukazujúcom predaj (napr. odoslaná faktúra), bloček už nemusí obsahovať výšku poplatku.

Hlavným cieľom je informovať konečného spotrebiteľa o tom, že v cene elektrozariadenia je už započítaná aj cena za poplatky určené na úhradu nákladov na zber, prepravu a spracovanie elektroodpadu z domácnosti pochádzajúceho z týchto elektrozariadení. Spotrebiteľ dostane informáciu o tom, že ak bude raz elektrozariadenie likvidovať, nemusí už platiť žiadne ďalšie poplatky spojené s jeho odovzdaním do systému zberu a spracovania elektroodpadov.

V programe Omega je možné vytvoriť vlastnú (editovateľnú) tlačovú zostavu, na ktorej sa bude zobrazovať aj recyklačný poplatok.  Ide o zostavy pre odoslané faktúry, odoslané dobropisy, dodacie listy a storno faktúry, kde je možné pridať stĺpec s informáciou o recyklačnom poplatku za položku. Poplatok na položke dokladu sa uvedie v sumáre na počet kusov a hmotnosť mernej jednotky.

Aby sa recyklačný poplatok vedel vypočítať, potrebujeme mať na konkrétnych skladových kartách zadaný recyklačný koeficienthmotnosť v merných jednotkách.

Výška poplatku sa následne v upravených zostavách vypočíta vzorcom:

množstvo (uvedené na položke v doklade) x  hmotnosť v MJ x recyklačný koeficient

pri tlači zostavy vyberieme v Predmete   tlače konkrétny druh dokladu, ktorý potrebujeme vytlačiť napr. Odoslané faktúry. V časti Forma tlače zapneme voľbu Vlastné tlačové zostavy a vytvoríme si novú zostavu cez voľbu Ďalšie funkcie Skopírovať pod novým menom.

Zadáme si názov zostavy a potvrdíme cez Ok.

Následne sa postavíme na vytvorenú zostavu a vyberieme voľbu Upraviť zostavu.

Tú upravíme priamo v Exceli, kde si nastavíme, v ktorom stĺpci chceme zobrazovať recyklačný poplatok. Upravíme si nadpis daného stĺpca a do konkrétneho riadku načítame zobrazovanie poplatku cez voľbu Výber položky – Údaje – Recyklačný poplatok.

 

 Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty