Menu

Úprava vlastnej tlačovej zostavy

V programe Omega sú zapracované rôzne Štandardné tlačové zostavy. Ak však žiadna z ponúkaných tlačových zostáv neobsahuje všetky Vami požadované údaje, môžeme si pridať a upraviť vlastnú tlačovú zostavu. Podmienkou je, aby bola prístupná voľba Vlastné tlačové zostavy (viď obrázok nižšie).

Najskôr si zvolíme formu tlače – Vlastné tlačové zostavy. Následne je možné si z ponúkaných zostáv vybrať tú, ktorá nám najlepšie vyhovuje. Postavíme sa na vybranú zostavu a prostredníctvom tlačidla Ďalšie funkcie si zostavu skopírujeme pod novým menom. Zostava sa pridá do zoznamu ako ďalšia v poradí.

Aby sme mohli zostavu upravovať, nastavíme sa na novopridanej zostave a prostredníctvom tlačidla Upraviť zostavu sa faktúra zobrazí v programe MS Excel.

Pre úpravu vlastných tlačových zostáv je nevyhnutný balík Microsoft Office minimálne vo verzii 2003. Verzia Open Office neumožňuje úpravy súvisiace s programom Omega.

Ako možno vidieť na obrázku nižšie, v zostave sú polia, ktoré majú rôznu funkčnosť:

 • štandardné názvy Dodávateľ, Odberateľ, Faktúra číslo a pod. sú plné názvy, ktoré sa v rovnakom znení preberajú do výstupnej tlačovej zostavy,
 • polia, ktoré obsahujú symbol „&“ ako napríklad &Dodávateľ stredisko, &Odberateľ meno, &Názov položky a pod. do tlačovej zostavy už dopĺňajú konkrétne údaje,
 • pole &KS znázorňuje koniec strany,
 • pole Výber položky je tlačidlo, prostredníctvom ktorého je možné vybrať údaje, ktoré sa majú doplniť. Definovať je možné len tie údaje, ktoré sú dané v zozname

Príklad č. 1

Ak by sme chceli vo faktúre zobraziť namiesto údaju Fax dodávateľa, údaj o jeho Emaily, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (C14) – napr. Email, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.

 1. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (E14).
 2. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 3. Zo zobrazeného formulára v záložke Hlavička vybrať možnosť Dodávateľ E-mail, ktorý sa následne doplní do bunky E14.
 4. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.


Príklad č. 2

V prípade záujmu doplnenia stĺpca s údajom o EANe vo faktúre vykonáme kroky v poradí:

 1. Vložiť prázdny stĺpec na požadované miesto – napr. medzi stĺpce Názov a Množstvo.
 2. Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (I29) – napr. EAN, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.
 3. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (I31).
 4. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 5. Zo zobrazeného formulára v záložke Údaje vybrať možnosť EAN, ktorý sa následne doplní do bunky (I31).
 6. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.

Takto upravenú zostavu je možné využívať v prípade záujmu pri tlači. Po výbere Formy tlače – Vlastné tlačové zostavy a výbere konkrétnej zostavy (v našom prípade zostava Upravená faktúra) potvrdíme formulár tlačidlom Ok. Aktuálna zostava už bude obsahovať upravené údaje.

KROS
Copy link