Menu

Úprava vlastnej tlačovej zostavy

V programe Omega sú zapracované rôzne Štandardné tlačové zostavy. Ak však žiadna z ponúkaných tlačových zostáv neobsahuje všetky Vami požadované údaje, môžeme si pridať a upraviť vlastnú tlačovú zostavu. Podmienkou je, aby bola prístupná voľba Vlastné tlačové zostavy (viď obrázok nižšie).

Najskôr si zvolíme formu tlače – Vlastné tlačové zostavy. Následne je možné si z ponúkaných zostáv vybrať tú, ktorá nám najlepšie vyhovuje. Postavíme sa na vybranú zostavu a prostredníctvom tlačidla Ďalšie funkcie si zostavu skopírujeme pod novým menom. Zostava sa pridá do zoznamu ako ďalšia v poradí.

Aby sme mohli zostavu upravovať, nastavíme sa na novopridanej zostave a prostredníctvom tlačidla Upraviť zostavu sa faktúra zobrazí v programe MS Excel.

Pre úpravu vlastných tlačových zostáv je nevyhnutný balík Microsoft Office minimálne vo verzii 2003. Verzia Open Office neumožňuje úpravy súvisiace s programom Omega.

Ako možno vidieť na obrázku nižšie, v zostave sú polia, ktoré majú rôznu funkčnosť:

 • štandardné názvy Dodávateľ, Odberateľ, Faktúra číslo a pod. sú plné názvy, ktoré sa v rovnakom znení preberajú do výstupnej tlačovej zostavy,
 • polia, ktoré obsahujú symbol „&“ ako napríklad &Dodávateľ stredisko, &Odberateľ meno, &Názov položky a pod. do tlačovej zostavy už dopĺňajú konkrétne údaje,
 • pole &KS znázorňuje koniec strany,
 • pole Výber položky je tlačidlo, prostredníctvom ktorého je možné vybrať údaje, ktoré sa majú doplniť. Definovať je možné len tie údaje, ktoré sú dané v zozname

Príklad č. 1

Ak by sme chceli vo faktúre zobraziť namiesto údaju Fax dodávateľa, údaj o jeho Emaily, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (C14) – napr. Email, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.

 1. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (E14).
 2. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 3. Zo zobrazeného formulára v záložke Hlavička vybrať možnosť Dodávateľ E-mail, ktorý sa následne doplní do bunky E14.
 4. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.


Príklad č. 2

V prípade záujmu doplnenia stĺpca s údajom o EANe vo faktúre vykonáme kroky v poradí:

 1. Vložiť prázdny stĺpec na požadované miesto – napr. medzi stĺpce Názov a Množstvo.
 2. Prepísať požadovaný text na vybranom mieste (I29) – napr. EAN, ktorý bude prebraný v plnom znení do faktúry.
 3. Postaviť sa na pole, do ktorého sa bude dopĺňať konkrétny údaj (I31).
 4. Kliknúť na tlačidlo Výber položky.
 5. Zo zobrazeného formulára v záložke Údaje vybrať možnosť EAN, ktorý sa následne doplní do bunky (I31).
 6. Uložiť vykonané zmeny prostredníctvom hlavného menu v programe: Súbor – Uložiť.

Takto upravenú zostavu je možné využívať v prípade záujmu pri tlači. Po výbere Formy tlače – Vlastné tlačové zostavy a výbere konkrétnej zostavy (v našom prípade zostava Upravená faktúra) potvrdíme formulár tlačidlom Ok. Aktuálna zostava už bude obsahovať upravené údaje.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty