Menu

Uzávierka a kontrola majetku na konci účtovného roka

 

Uzávierka a kontrola majetku na konci účtovného roka

1 Dlhodobý majetok

1.1 Fyzická inventúra dlhodobého majetku – zaevidovanie zistených rozdielov

Pomocou fyzickej inventúry zisťujeme skutočný stav majetku. Pred vykonaním inventúry si vytlačíme cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Tlač – Inventúra zostavu Podklad k inventúre. Na základe tohto podkladu vykonáme samotnú fyzickú inventúru.

V prípade zistenia inventúrnych rozdielov postupujeme nasledovne:

Ak sme zistili prebytok majetku, cez Evidencia – Dlhodobý majetok pridáme novú kartu majetku pomocou tlačidla Pridaj. Následne pridáme pohyb Obstaranie.

Ak sme fyzickou inventúrou zistili manko, v evidencii majetku na príslušnej karte majetku pridáme pohyb Vyradenie.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov si v ďalšom kroku vytlačíme Inventúrny súpis.

Lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku je najmenej raz za štyri roky.

1.2 Uzávierka majetku

Po vykonaní inventúry majetku a zaevidovaní inventúrnych rozdielov vytvoríme poslednú uzávierku účtovných odpisov a tiež daňovú uzávierku. Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – Dlhodobý majetok. Prípadne priamo v menu Evidencia – Dlhodobý majetok – cez tlačidlo Uzávierka/Zaúčtovanie odpisov v ľavom dolnom rohu formulára.

Účtovnú uzávierku dlhodobého majetku vykonáme podľa nastavenia periodicity účtovných odpisov, t. j. mesačne, kvartálne alebo ročne. Periódu účtovných odpisov si môžeme nastaviť cez záložku Funkcie – Nastavenie DM. 

Pri vytváraní účtovnej uzávierky je potrebné mať správne nastavené účty na karte dlhodobého majetku, a to priamo v záložke Účtovné odpisy.

1.3 Kontrola evidenčného a účtovného stavu majetku

Po uzávierke majetku skontrolujeme evidenčný zostatok majetku s Hlavnou knihou. Evidenčný zostatok kontrolujeme ku poslednej uzávierke pomocou zostavy Účtovné odpisy jednoduchý prehľad.

V tlačovej zostave kontrolujeme sumy v stĺpci Zostatková hodnota.

Pre správny evidenčný stav odporúčame v tlačovej zostave cez Podrobnosti nastaviť tlač aj vyradeného majetku.

 

 

Účtovný zostatok overíme v Hlavnej knihe, ktorú si vytlačíme cez menu Prehľady – Hlavná kniha – Hlavná kniha zúžená.

V zostave kontrolujeme konečný zostatok za účtovnú triedu 0.

Hodnoty v hlavnej knihe a zostave Dlhodobý majetok – Účtovné odpisy musia byť zhodné.

1.4 Najčastejšie dôvody rozdielu medzi hlavnou knihou a účtovnými odpismi

  • Nie sú zaúčtované všetky účtovné odpisy, prípadne iné pohyby majetku (technické zhodnotenie, zníženie ceny, vyradenie, a iné).
  • Duplicitné zaúčtovanie účtovných odpisov alebo pohybov majetku.
  • Na karte majetku sú zadané iné účty pre odpisy a oprávky, ako boli použité v účtovníctve.
  • V účtovnej triede 0 sa môže nachádzať aj majetok, ktorý zatiaľ nebol zaradený. V takom prípade bude v hlavnej knihe zostatok na účtoch 041, 042, 043, prípadne preddavky na 051, 052 a 053. V danej situácii bude evidenčný zostatok majetku nižší ako hodnota konečného zostatku triedy 0 v hlavnej knihe.

2 Krátkodobý majetok

Pred vykonaním fyzickej inventúry je potrebné vytlačiť cez menu Evidencia – Krátkodobý majetok – Tlač zostavu Podklad k inventúre.

Na základe danej zostavy vykonáme fyzickú inventúru. V prípade zistenia inventúrnych rozdielov je potrebné zaevidovať ich do evidencie krátkodobého majetku a následne zaúčtovať do evidencie účtovných dokladov.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov je možné vytlačiť Inventúrny súpis krátkodobého majetku.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link