Menu

Uzávierka a kontrola majetku na konci účtovného roka

 

1. Dlhodobý majetok

1.1 Fyzická inventúra dlhodobého majetku – zaevidovanie zistených rozdielov

Pomocou fyzickej inventúry zisťujeme skutočný stav majetku. Pred vykonaním inventúry si vytlačíme cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Tlač – Inventúra zostavu Podklad k inventúre. Na základe tohto podkladu vykonáme samotnú fyzickú inventúru.

V prípade zistenia inventúrnych rozdielov postupujeme nasledovne:

Ak sme zistili prebytok majetku, cez Evidencia – Dlhodobý majetok pridáme novú kartu majetku pomocou tlačidla Pridaj. Následne pridáme pohyb Obstaranie.

Ak sme fyzickou inventúrou zistili manko, v evidencii majetku na príslušnej karte majetku pridáme pohyb Vyradenie.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov si v ďalšom kroku vytlačíme Inventúrny súpis.

Lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku je najmenej raz za štyri roky.

1.2 Uzávierka majetku

Po vykonaní inventúry majetku a zaevidovaní inventúrnych rozdielov vytvoríme poslednú uzávierku účtovných odpisov a tiež daňovú uzávierku. Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – Dlhodobý majetok. Prípadne priamo v menu Evidencia – Dlhodobý majetok – cez tlačidlo Uzávierka/Zaúčtovanie odpisov v ľavom dolnom rohu formulára.

Účtovnú uzávierku dlhodobého majetku vykonáme podľa nastavenia periodicity účtovných odpisov, t. j. mesačne, kvartálne alebo ročne. Periódu účtovných odpisov si môžeme nastaviť cez záložku Funkcie – Nastavenie DM. 

Pri vytváraní účtovnej uzávierky je potrebné mať správne nastavené účty na karte dlhodobého majetku, a to priamo v záložke Účtovné odpisy.   

 

1.3 Kontrola evidenčného a účtovného stavu majetku

Po uzávierke majetku skontrolujeme evidenčný zostatok majetku s Hlavnou knihou. Evidenčný zostatok kontrolujeme ku poslednej uzávierke pomocou zostavy Účtovné odpisy jednoduchý prehľad.

 

V tlačovej zostave kontrolujeme sumy v stĺpci Zostatková hodnota:

Pre správny evidenčný stav odporúčame v tlačovej zostave cez tlačidlo Podrobnosti nastaviť tlač aj vyradeného majetku.

Účtovný zostatok overíme v Hlavnej knihe, ktorú si vytlačíme cez menu Prehľady – Hlavná kniha – Hlavná kniha zúžená.

V zostave kontrolujeme konečný zostatok za účtovnú triedu 0.

Hodnoty v hlavnej knihe a zostave Dlhodobý majetok – Účtovné odpisy musia byť zhodné.

1.4 Najčastejšie dôvody rozdielu medzi hlavnou knihou a účtovnými odpismi

  • Nie sú zaúčtované všetky účtovné odpisy, prípadne iné pohyby majetku (technické zhodnotenie, zníženie ceny, vyradenie, a iné).
  • Duplicitné zaúčtovanie účtovných odpisov alebo pohybov majetku.
  • Na karte majetku sú zadané iné účty pre odpisy a oprávky, ako boli použité v účtovníctve.
  • V účtovnej triede 0 sa môže nachádzať aj majetok, ktorý zatiaľ nebol zaradený. V takom prípade bude v hlavnej knihe zostatok na účtoch 041, 042, 043, prípadne preddavky na 051, 052 a 053. V danej situácii bude evidenčný zostatok majetku nižší ako hodnota konečného zostatku triedy 0 v hlavnej knihe.

2. Krátkodobý majetok

Pred vykonaním fyzickej inventúry je potrebné vytlačiť cez menu Evidencia – Krátkodobý majetok – Tlač zostavu Podklad k inventúre.

Na základe danej zostavy vykonáme fyzickú inventúru. V prípade zistenia inventúrnych rozdielov je potrebné zaevidovať ich do evidencie krátkodobého majetku a následne zaúčtovať do evidencie účtovných dokladov.

Po zaevidovaní a zaúčtovaní inventúrnych rozdielov je možné vytlačiť Inventúrny súpis krátkodobého majetku.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty