Menu

Zaokrúhlenie vo Fakturácii

Vystavujete faktúru v cene, na ktorej ste sa s odberateľom zmluvne dohodli? Ak sa vám nedarí vystaviť doklad presne v tejto hodnote, skontrolujte si nastavenie zaokrúhlenia položiek, prípadne spôsob výpočtu DPH.

Nastavenie zaokrúhlenia na položke

V záložke Ostatné si na položke faktúry nastavíme zaokrúhlenie predajnej ceny (počet desatinných miest) a tiež spôsob zaokrúhlenia (Prirodzene, Nahor, Nadol).

Nastavenie výpočtu DPH na faktúre

Výslednú sumu faktúry môže ovplyvniť aj spôsob výpočtu DPH v záložke Nastavenie priamo na faktúre:

  • Prvý spôsob výpočtu – využívame v prípade, ak vychádzame z predajných cien bez DPH. Celková suma sa vypočíta tak, že k súčtu všetkých položiek bez DPH (základ pre daň) sa pripočíta daň.

Základ pre daň + DPH = Suma spolu s DPH

  • Druhý spôsob výpočtu – sa používa, keď sú pre nás dôležité predajné ceny s DPH a pri predaji cez ECR. Celková suma s DPH sa vypočíta ako súčet všetkých položiek s DPH. Daň sa vypočíta až z tejto sumy zrážkou.

Suma spolu s DPH – DPH = Základ pre daň

Práve nesprávne zvolený spôsob výpočtu DPH, môže viesť k cenovým rozdielom.

Nastavenie zaokrúhlenia pri tlači

Všetky zmeny zaokrúhlenia chceme vidieť aj v tlači. Nastavíme si preto požadovaný počet desatinných miest aj vo formulári Tlač zostavy cez tlačidlo Nastavenie – Formát čísel pri tlači.

Vľavo si vyberieme napr. Cena za j. bez DPH a  nastavíme počet desatinných miest, ktoré chceme vidieť na zostave.

Zaokrúhlenie v tlačovej zostavy nastavujeme pre každú zostavu samostatne.

Uvedené nastavenia platia pre všetky fakturačné doklady: Odoslané faktúry, Preddavkové faktúry, Dodacie listy, Objednávky a iné.

KROS
Copy link