Menu

Zaokrúhlenie vo Fakturácii

Vystavujete faktúru v cene, na ktorej ste sa s odberateľom zmluvne dohodli? Ak sa vám nedarí vystaviť doklad presne v tejto hodnote, skontrolujte si nastavenie zaokrúhlenia položiek, prípadne spôsob výpočtu DPH.

Nastavenie zaokrúhlenia na položke

V záložke Ostatné si na položke faktúry nastavíme zaokrúhlenie predajnej ceny (počet desatinných miest) a tiež spôsob zaokrúhlenia (Prirodzene, Nahor, Nadol).

Nastavenie výpočtu DPH na faktúre

Výslednú sumu faktúry môže ovplyvniť aj spôsob výpočtu DPH v záložke Nastavenie priamo na faktúre:

  • Prvý spôsob výpočtu – využívame v prípade, ak vychádzame z predajných cien bez DPH. Celková suma sa vypočíta tak, že k súčtu všetkých položiek bez DPH (základ pre daň) sa pripočíta daň.

Základ pre daň + DPH = Suma spolu s DPH

  • Druhý spôsob výpočtu – sa používa, keď sú pre nás dôležité predajné ceny s DPH a pri predaji cez ECR. Celková suma s DPH sa vypočíta ako súčet všetkých položiek s DPH. Daň sa vypočíta až z tejto sumy zrážkou.

Suma spolu s DPH – DPH = Základ pre daň

Práve nesprávne zvolený spôsob výpočtu DPH, môže viesť k cenovým rozdielom.

Nastavenie zaokrúhlenia pri tlači

Všetky zmeny zaokrúhlenia chceme vidieť aj v tlači. Nastavíme si preto požadovaný počet desatinných miest aj vo formulári Tlač zostavy cez tlačidlo Nastavenie – Formát čísel pri tlači.

Vľavo si vyberieme napr. Cena za j. bez DPH a  nastavíme počet desatinných miest, ktoré chceme vidieť na zostave.

Zaokrúhlenie v tlačovej zostavy nastavujeme pre každú zostavu samostatne.

Uvedené nastavenia platia pre všetky fakturačné doklady: Odoslané faktúry, Preddavkové faktúry, Dodacie listy, Objednávky a iné.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty