Menu

2% dane

Chcete darovať 2% dane? Povieme Vám, ako na to

Aj tento rok máte možnosť pomôcť neziskovým organizáciám, nadáciám alebo občianskym združeniam a poskytnúť im 1 % alebo 2 % zo svojej dane.  Výška poukázanej dane závisí od Vás a od podmienok, ktoré sú uvedené v § 50 v zákone o dani z príjmov.

Tu je stručný súhrn toho, čo je dobré vedieť:

  • Každý daňovník – právnická osoba, ktorý má povinnosť platiť daň má možnosť poukázať vybranej organizácií 1% zo zaplatenej dane.
  • Ak ste v priebehu roka poskytli finančný dar minimálne 0,5% z dane, výška poukázanej dane sa zvýši na 2 %. Do tejto podmienky spadajú všetky finančné dary neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám poskytnuté najneskôr do lehoty na podanie DPPO.

Ako na to v programe OMEGA

Informáciu, či daňovník uplatňuje alebo neuplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, teda o poukázaní podielu zaplatenej dane, je potrebné vyznačiť na 12. strane v VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Údaje o poskytnutí 2 % alebo 1 % zo zaplatenej dane program automaticky počíta z rozdielu r. 1080 – r.1090 (minimálne 8 eur).

Ak bol poskytnutý finančný dar podľa podmienok na riadku 2,  je potrebné do tohto riadku doplniť jeho hodnotu. Program potom automaticky vypočíta a doplní na riadok 3 podiel  vo výške 2 % z dane uvedenej na riadku 1.

Pokiaľ bol finančný dar poskytnutý až po ukončení účtovného obdobia, a to najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, tak jeho hodnotu už nebudeme uvádzať v DPPO v nasledujúcom roku – teda za zdaňovacie obdobie 2021.

 

Na strane 12 je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi. Ak chcete uviesť viac ako jedného prijímateľa, údaje o nich sa vypĺňajú na strane 16 v Prílohe k VI. Časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.

Na čo si dať pozor

Aby percentá Vašej dane našli svojho adresáta, je potrebné mať všetko správne vyplnené. Ponúkame Vám súhrn najčastejších chýb zverejnených Finančnou správou, na ktoré si treba dať pozor.

V dokumente vychádzame zo vzoru DPPO platného na rok 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty