2% dane

Chcete darovať 2% dane? Povieme Vám, ako na to

Aj tento rok máte možnosť pomôcť neziskovým organizáciám, nadáciám alebo občianskym združeniam a poskytnúť im 1 alebo 2 percentá zo svojej dane.  Výška poukázanej dane závisí od Vás a od podmienok, ktoré sú uvedené v § 50 v Zákone o dani z príjmov.

Tu je stručný súhrn toho, čo je dobré vedieť:

  • Každý daňovník, ktorý má povinnosť platiť daň alebo daňovú licenciu, má možnosť poukázať vybranej organizácií 1% zo zaplatenej dane alebo daňovej licencie.
  • Ak ste v priebehu roka poskytli finančný dar minimálne 0,5% dane, výška poukázanej dane sa zvýši na 2%. Do tejto podmienky spadajú všetky finančné dary neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám poskytnuté najneskôr do lehoty na podanie DPPO – teda ešte nie je neskoro.

Ako na to v programe OMEGA

Informáciu, či daňovník uplatňuje alebo neuplatňuje postup podľa § 50 ZDP, teda o poukázaní podielu zaplatenej dane, je potrebné vyznačiť na 12. strane v VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Údaje o poskytnutí 2 % alebo 1 % zo zaplatenej dane program automaticky počíta z r. 1080 (minimálne 8 EUR).

Ak bol poskytnutý finančný dar podľa podmienok na riadku 2,  je potrebné do tohto riadku doplniť jeho hodnotu. Program potom automaticky vypočíta a doplní na riadok 3 podiel  vo výške 2 % z dane uvedenej na riadku 1.

Pokiaľ bol finančný dar poskytnutý až po ukončení účtovného obdobia najneskôr však  do lehoty na podanie daňového priznania, jeho hodnotu už nebudeme uvádzať v DPPO v nasledujúcom roku – teda za zdaňovacie obdobie 2018.

 

 

Na strane 12  je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi. Ak chcete uviesť viac ako jedného prijímateľa, údaje o nich vyplníte na strane 15 v Prílohe k VI. Časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.

Na čo si dať pozor

Aby percentá Vašej dane našli svojho adresáta, je potrebné mať všetko správne vyplnené. Ponúkame Vám súhrn najčastejších chýb zverejnených Finančnou správou, na ktoré si treba dať pozor.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via