Menu

2% dane

Chcete darovať 2% dane? Povieme Vám, ako na to

Aj tento rok máte možnosť pomôcť neziskovým organizáciám, nadáciám alebo občianskym združeniam a poskytnúť im 1 % alebo 2 % zo svojej dane.  Výška poukázanej dane závisí od Vás a od podmienok, ktoré sú uvedené v § 50 v zákone o dani z príjmov.

Tu je stručný súhrn toho, čo je dobré vedieť:

  • Každý daňovník – právnická osoba, ktorý má povinnosť platiť daň má možnosť poukázať vybranej organizácií 1% zo zaplatenej dane.
  • Ak ste v priebehu roka poskytli finančný dar minimálne 0,5% z dane, výška poukázanej dane sa zvýši na 2 %. Do tejto podmienky spadajú všetky finančné dary neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám poskytnuté najneskôr do lehoty na podanie DPPO.

Ako na to v programe OMEGA

Informáciu, či daňovník uplatňuje alebo neuplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, teda o poukázaní podielu zaplatenej dane, je potrebné vyznačiť na 12. strane v VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Údaje o poskytnutí 2 % alebo 1 % zo zaplatenej dane program automaticky počíta z rozdielu r. 1080 – r.1090 (minimálne 8 eur).

Ak bol poskytnutý finančný dar podľa podmienok na riadku 2,  je potrebné do tohto riadku doplniť jeho hodnotu. Program potom automaticky vypočíta a doplní na riadok 3 podiel  vo výške 2 % z dane uvedenej na riadku 1.

Pokiaľ bol finančný dar poskytnutý až po ukončení účtovného obdobia, a to najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, tak jeho hodnotu už nebudeme uvádzať v DPPO v nasledujúcom roku – teda za zdaňovacie obdobie 2021.

 

Na strane 12 je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi. Ak chcete uviesť viac ako jedného prijímateľa, údaje o nich sa vypĺňajú na strane 16 v Prílohe k VI. Časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.

Na čo si dať pozor

Aby percentá Vašej dane našli svojho adresáta, je potrebné mať všetko správne vyplnené. Ponúkame Vám súhrn najčastejších chýb zverejnených Finančnou správou, na ktoré si treba dať pozor.

V dokumente vychádzame zo vzoru DPPO platného na rok 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link