Menu

2% dane

Chcete darovať 2% dane? Povieme Vám, ako na to

Aj tento rok máte možnosť pomôcť neziskovým organizáciám, nadáciám alebo občianskym združeniam a poskytnúť im 1 % alebo 2 % zo svojej dane.  Výška poukázanej dane závisí od Vás a od podmienok, ktoré sú uvedené v § 50 v zákone o dani z príjmov.

Tu je stručný súhrn toho, čo je dobré vedieť:

  • Každý daňovník – právnická osoba, ktorý má povinnosť platiť daň má možnosť poukázať vybranej organizácií 1% zo zaplatenej dane.
  • Ak ste v priebehu roka poskytli finančný dar minimálne 0,5% z dane, výška poukázanej dane sa zvýši na 2 %. Do tejto podmienky spadajú všetky finančné dary neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám poskytnuté najneskôr do lehoty na podanie DPPO.

Ako na to v programe OMEGA

Informáciu, či daňovník uplatňuje alebo neuplatňuje postup podľa § 50 zákona o dani z príjmov, teda o poukázaní podielu zaplatenej dane, je potrebné vyznačiť na 12. strane v VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.  Údaje o poskytnutí 2 % alebo 1 % zo zaplatenej dane program automaticky počíta z rozdielu r. 1080 – r.1090 (minimálne 8 eur).

Ak bol poskytnutý finančný dar podľa podmienok na riadku 2,  je potrebné do tohto riadku doplniť jeho hodnotu. Program potom automaticky vypočíta a doplní na riadok 3 podiel  vo výške 2 % z dane uvedenej na riadku 1.

Pokiaľ bol finančný dar poskytnutý až po ukončení účtovného obdobia, a to najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania, tak jeho hodnotu už nebudeme uvádzať v DPPO v nasledujúcom roku – teda za zdaňovacie obdobie 2021.

 

Na strane 12 je potrebné vyplniť údaje o prijímateľovi. Ak chcete uviesť viac ako jedného prijímateľa, údaje o nich sa vypĺňajú na strane 16 v Prílohe k VI. Časti – Údaje o ďalších prijímateľoch.

Na čo si dať pozor

Aby percentá Vašej dane našli svojho adresáta, je potrebné mať všetko správne vyplnené. Ponúkame Vám súhrn najčastejších chýb zverejnených Finančnou správou, na ktoré si treba dať pozor.

V dokumente vychádzame zo vzoru DPPO platného na rok 2020.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.

KROS
Copy link