Menu

Odvodené merné jednotky

K základnej mernej jednotke na skladovej karte môžeme nastaviť aj tzv. odvodenú mernú jednotku (ďalej len OMJ). Ak chceme vyskladniť skladovú kartu v rôznych množstvách, napr. v kusoch aj v baleniach, môžeme použiť práve OMJ.

V programe OMEGA sú dva spôsoby, ako si OMJ nastaviť:

1. Na skladovej karte v záložke Iné – uvedieme názov pre OMJ, v našom prípade bal (balenie) a koľko kusov tvorí jedno balenie (napr. 10 ks).

2. V menu Číselník – Ostatné číselníky – Merné jednotky, kde si otvoríme cez Oprav základnú mernú jednotku, ku ktorej nastavíme OMJ.

Takto vytvorenú OMJ vieme načítať do skladových kariet cez záložku Iné – voľba Z číselníka MJ.

Pri vystavovaní dokladu z fakturácie (napr. faktúra, dodací list) alebo pohybu zo skladu (príjemka, výdajka) sa môžeme rozhodnúť pre základnú alebo odvodenú mernú jednotku.

Pre tlač zostáv Stav na sklade, Podklad k inventúre a Inventúrny súpis si vieme nastaviť tlač aj v odvodenej mernej jednotke.

Následne napr. v zostave Stav na sklade vidíme zostatok v základnej aj odvodenej mernej jednotke.

KROS
Copy link