Trojstranný obchod

Trojstranným obchodom sa rozumie sa podľa zákona o DPH:

– obchod, na ktorom sa zúčastňujú tri podnikateľské subjekty, ktoré sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch. Predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru. Tovar je odoslaný alebo prepravený priamo od dodávateľa k 2. odberateľovi z jedného členského štátu do iného členského štátu, bez toho, aby prechádzal tretím štátom.

– Osoby zúčastnené na trojstrannom obchode sa delia podľa svojej pozície na prvého odberateľa (zároveň druhého dodávateľa), druhého odberateľa a prvého dodávateľa.

Znázornenie trojstranného obchodu


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link