Podanie Poznámok k účtovnej závierke

Podanie Poznámok k účtovnej závierke

V elektronickej podobe k výkazu Účtovná závierka podávame aj poznámky. V nasledujúcom postupe nájdete kroky ako exportovať poznámky z programu Omega a načítať na stránku FS SR.

  1. Vyplnenie Poznámok k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke

 

Po vyplnení sú položky označené ako dokončená položka (zelený príznak) alebo účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku (červená položka).

Skontrolovať typ účtovnej jednotky môžeme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia.

 

Rozdiely v poznámkach jednotlivých účtovných jednotiek.

Mikro ÚJ

Opatrenie č.

MF/18008/2014-74

Malá ÚJ

Opatrenie č.

MF/23378/2014-74

Veľká ÚJ

Opatrenie č.

MF/23377/2014-74

3 články7 článkov10 článkov

Nie je potrebná tabuľková štruktúra.

Obsahová forma je uvedená v prílohe č. 1 opatrenia.

Údaje sa uvádzajú v tabuľkovej forme, ale nie je záväzne predpísaná tabuľková štruktúra.

Nová obsahová náplň je uvedená v prílohe č.1 opatrenia.

Údaje sa uvádzajú v tabuľkovej forme, ale nie je záväzne predpísaná tabuľková štruktúra.

Nová obsahová náplň je uvedená v prílohe č.1 opatrenia.

Súčasťou nie je Cash Flow.Súčasťou nie je Cash Flow.Súčasťou je Cash Flow.

 

Ak zmeníme typ účtovnej jednotky, je potrebné zatvoriť a následne otvoriť firmu. Aby sa zaktualizovala štruktúra výkazov pre daný typ účtovnej jednotky, nastavíme  štandard a prevziať výsledky z minulého roka cez menu Číselník – Výkazy minulého roka – Súvaha/Výkaz ziskov a strát – tlačidlo Možnosti.

 

2. Tlač poznámok – Prvá strana je súčasťou výkazu Účtovná závierka, preto ju samotné poznámky neobsahujú.

Ostatné strany poznámok tlačíme priamo z formulára Poznámky k účtovnej závierke (cez menu Prehľady – Poznámky k účt. závierke – Tlač). Pomocou tlačidla Export vyberieme formát PDF.

 

Načítanie poznámok na stránke Finančnej správy SR. Po prihlásení sa na stránke FS SR, je možné poznámky priložiť ako prílohu k načítanej Účtovnej závierke. V ľavej časti zvolíme PrílohySpráva príloh a následne Pridať novú prílohu z disku.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link