Podanie Poznámok k účtovnej závierke podnikateľov

Súčasťou výkazu Účtovná závierka sú Poznámky. Podávajú sa v elektronickej forme ako príloha tohto výkazu.

Pre podanie Poznámok z programu OMEGA platí nasledujúci postup:

  1. Vyplnenie Poznámok k účtovnej závierke cez menu Prehľady – Poznámky k účtovnej závierke.

Po vyplnení sú položky označené ako dokončená položka (zelený príznak) alebo účtovná jednotka nemá náplň pre danú položku (červená položka).

Rozdiely v poznámkach jednotlivých účtovných jednotiek: 

Skontrolovať typ účtovnej jednotky môžeme cez menu Firma – Nastavenie – Všeobecné nastavenia.

Ak zmeníme typ účtovnej jednotky, je potrebné zatvoriť a otvoriť firmu, aby sa aktualizovala štruktúra poznámok pre daný typ účtovnej jednotky. Po zmene typu ÚJ aktualizujeme ostatné výkazy tým, že spustíme funkciu Nastav štandard. Nájdeme ju cez menu Číselník – Výkazy minulého roka – Súvaha/Výkaz ziskov a strát – tlačidlom Možnosti.

 

2. Tlač poznámok – Poznámky sú súčasťou výkazu Účtovná závierka, preto neobsahujú samostatnú prvú stranu.  

Ostatné strany poznámok tlačíme priamo z formulára Poznámky k účtovnej závierke (cez menu Prehľady – Poznámky k účt. závierke – Tlač). Pomocou tlačidla Export vyberieme formát PDF.

3. Načítanie poznámok na stránke Finančnej správy SR. Po prihlásení sa na stránke FS SR, je možné poznámky priložiť ako prílohu k načítanej Účtovnej závierke. V ľavej časti zvolíme PrílohySpráva príloh a následne Pridať novú prílohu z disku.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link