Menu

Kontrola a uzávierka DPH

Pre správne podanie výkazov DPH, odporúčame postupovať nasledovne:

1.Kontrola účtovníctva pred uzávierkou DPH

Spustíme programovú kontrolu cez menu Firma – Kontrola – tlačidlo Nová kontrola. Výsledky kontroly sú farebne rozlíšené, pričom sa zameriame na červené (závažné) chyby, ktoré  je potrebné odstrániť.

V záložke Info zapneme voľbu Podrobnosti o chybe, kde sa zobrazia bližšie informácie, ako opraviť doklad. Dvojklikom na konkrétnu chybu si zobrazíme doklad priamo v EUD a opravím ho.

Aby doklady vstúpili do uzávierky DPH, musia byť splnené podmienky:

 • v EUD musí mať doklad príznak DPH (modrý štvorček v stĺpci DPH),
 • v EUD musí byť doklad predkontovaný (v stĺpci PRE má zelený štvorček),
 • v EUD nesmie mať doklad príznak „Neúčtovať“ (v stĺpci NEÚ nesmie mať čierny krížik),
 • dátum DUÚP/DUD na doklade musí byť z obdobia, pre ktoré vytvárame uzávierku,
 • v prípade zahraničnej odoslanej faktúry do tretích krajín musí mať doklad v záložke Ostatné údaje zapnutú voľbu Potvrdené JCD.

2. Vytvorenie uzávierky DPH

Pre zostavenie DP DPH a KV DPH spustíme uzávierku DPH cez menu Firma – Uzávierka – DPH – tlačidlo Pridaj.

Po vytvorení uzávierky DPH si vytlačíme DP DPH alebo KV DPH, prípadne ich vyexportujeme v elektronickom formáte xml.

3. Kontrola DPH po vykonaní uzávierky a na konci roka

Po každej uzávierke DPH odporúčame skontrolovať Daňové priznanie DPHHlavnou knihou za príslušný mesiac, resp. kvartál.

 • Daňové priznanie DPH – riadok 33 – Nadmerný odpočet, resp. 35 – Vlastná daňová povinnosť

 • Hlavná kniha – zostatok účtu 343.000 za mesiac, resp. kvartál.

Hodnoty sa môžu odlišovať, ak:

 • v okruhu bankových výpisov nemáme zaúčtované vrátenie nadmerného odpočtu alebo zaplatenie daňovej povinnosti (kontrolujeme od začiatku roka za účet 343.000).
 • účtujeme o JCD – suma nám nemusí sedieť o hodnotu neuplatnenej DPH (podmienkou uplatnenia DPH je jej zaplatenie). V knihe analytickej evidencie si môžeme pozrieť, hodnoty zaúčtované na analytických účtoch 343 pre neuplatnenú DPH a skontrolovať, či bola preúčtovaná na uplatnenú po zaplatení.
 • nebola zapnutá voľba Preúčtovanie zostatkov a nedošlo ani k ručnému preúčtovaniu analytických účtov 343 na účet 343.000.

Ak sa sumy stále nerovnajú, pokračujeme v kontrole jednotlivých dokladoch porovnaním zostáv:

 • Evidencia DPH – odpočítanie dane, resp. Evidencia DPH – zdaniteľné obchody (cez menu Tlač – DPH) a
 • Kniha analytickej evidencie za jednotlivé analytické účty 343.

Ak sme nepreúčtovali zostatky analytických účtov DPH, tak pred prechodom do nového roka môžeme nastaviť tzv. prevodový mostík účtu 343. Cez menu Číselník – Účtový rozvrh si otvoríme konkrétny analytický účet 343 a v časti Pri prechode do nového roka previesť zostatok na, zapneme voľbu Účet a doplníme 343.000. Rovnako to nastavíme pre všetky analytiky uplatnenej DPH.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty