Menu

Účtovanie výdaja zo skladu pri došlom dobropise

Reklamujete skladový tovar, ktorý ste nakúpili? Vyskladnite tovar pomocou pohybu Výdaj vrátené dodávateľovi podľa uvedeného príkladu.

Uvažujeme, že firma účtuje o sklade spôsobom A. Výpočet skladovej ceny je stanovený priemerom.

Firma nakúpi tovar 3. 1. 2021 v hodnote 100 ks/po 5 EUR. Celková hodnota faktúry je 500 EUR bez DPH. Od iného dodávateľa nakúpi ten istý tovar 13. 1. 2021 v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR. Celková hodnota faktúry je 270 EUR bez DPH.

Dňa 2. 2. 2021 firma reklamuje polovicu zo zásielky, ktorú nakúpila 3. 1. 2021 (zásielka 100 ks/po 5 EUR bez DPH). Reklamácia bola uznaná. Dňa 7. 2. 2021 bol doručený dobropis na hodnotu 250 EUR bez DPH (vrátených 50 ks/po 5 EUR bez DPH).

Nákup z pohľadu skladu

Cez menu Sklad – Pohyby na sklade zaevidujeme dňa 3. 1. 2021 príjemku na sklad v hodnote 100 ks/po 5 EUR bez DPH. Zvolíme Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru má po tomto nákupe hodnotu 5 EUR/1ks.

Po prijatí tovaru nakúpeného 13. 1. 2021 zaevidujeme ďalšiu príjemku na sklad v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR bez DPH. Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru sa po tomto nákupe prepočíta aritmetickým priemerom na hodnotu 5,133333 EUR/1 ks.

Nákup z pohľadu účtovníctva

Obidva doklady z nákupu tovaru zaúčtujeme do okruhu DF, automatickým účtovaním 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Účtujeme na účet 131 – Obstaranie tovaru.

Príjemky na sklad sa preúčtujú do účtovníctva automaticky,po uzávierke skladu.

Po zaúčtovaní došlých faktúr a skladových pohybov do účtovníctva si skontrolujeme účet 131.600 v Hlavnej knihe. Mal by mať nulový zostatok.

Reklamácia z pohľadu skladu

Reklamovaný tovar najskôr vyskladníme zo skladu. Zaevidujeme výdajku s Typom výdaja – Výdaj vrátené dodávateľovi. Dátum vystavenia bude 2. 2. 2021.

Reklamácia z pohľadu účtovníctva

V okruhu DD zaúčtujeme došlý dobropis automatickým účtovaním 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis). Dátum prijatia 7. 2. 2021, hodnota dokladu je 250 EUR bez DPH.

Po uzávierke skladu bude výdajka zaúčtovaná cez interný doklad v skladovej cene.


V dôsledku oceňovania zásob
vznikol zostatok na účte 131 – Obstaranie tovaru. Keďže výdajka je vždy zaúčtovaná v skladovej cene a došlý dobropis v pôvodnej nákupnej cene, rozdiel vidíme v Hlavnej knihe v hodnote 6,67 EUR. Aby sme správne upravili stav zásob, vzniknutý rozdiel zaevidujeme v sklade pomocou pohybu Príjem – Úprava ceny.

Keďže sme medzitým nespravili žiadnu ďalšiu výdajku, budeme upravovať cenu na zvyšok reklamovaného tovaru, t.j. 50 ks.

Úprava ceny bude zaúčtovaná ako 132.600/131.600. Týmto spôsobom sa vyrovná zostatok v sume  6,67 EUR na účte 131.600.

V situácií, ak sme predali zvyšok tovaru skôr ako nám prišiel dobropis, tak úpravu ceny na sklade už nerobíme. Keďže predaj sme cez výdajky účtovali na účet 504 XXX, aj v dobropise použijeme namiesto účtu 131 600 účet 504 XXX.

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link