Menu

Účtovanie výdaja zo skladu pri došlom dobropise

Reklamujete skladový tovar, ktorý ste nakúpili? Vyskladnite tovar pomocou pohybu Výdaj vrátené dodávateľovi podľa uvedeného príkladu.

Uvažujeme, že firma účtuje o sklade spôsobom A. Výpočet skladovej ceny je stanovený priemerom.

Firma nakúpi tovar 3. 1. 2021 v hodnote 100 ks/po 5 EUR. Celková hodnota faktúry je 500 EUR bez DPH. Od iného dodávateľa nakúpi ten istý tovar 13. 1. 2021 v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR. Celková hodnota faktúry je 270 EUR bez DPH.

Dňa 2. 2. 2021 firma reklamuje polovicu zo zásielky, ktorú nakúpila 3. 1. 2021 (zásielka 100 ks/po 5 EUR bez DPH). Reklamácia bola uznaná. Dňa 7. 2. 2021 bol doručený dobropis na hodnotu 250 EUR bez DPH (vrátených 50 ks/po 5 EUR bez DPH).

Nákup z pohľadu skladu

Cez menu Sklad – Pohyby na sklade zaevidujeme dňa 3. 1. 2021 príjemku na sklad v hodnote 100 ks/po 5 EUR bez DPH. Zvolíme Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru má po tomto nákupe hodnotu 5 EUR/1ks.

Po prijatí tovaru nakúpeného 13. 1. 2021 zaevidujeme ďalšiu príjemku na sklad v hodnote 50 ks/po 5,40 EUR bez DPH. Typ príjmu – Príjem tuzemsko.

Skladová cena tovaru sa po tomto nákupe prepočíta aritmetickým priemerom na hodnotu 5,133333 EUR/1 ks.

Nákup z pohľadu účtovníctva

Obidva doklady z nákupu tovaru zaúčtujeme do okruhu DF, automatickým účtovaním 20 DF – Nový doklad (s rozpisom DPH). Účtujeme na účet 131 – Obstaranie tovaru.

Príjemky na sklad sa preúčtujú do účtovníctva automaticky,po uzávierke skladu.

Po zaúčtovaní došlých faktúr a skladových pohybov do účtovníctva si skontrolujeme účet 131.600 v Hlavnej knihe. Mal by mať nulový zostatok.

Reklamácia z pohľadu skladu

Reklamovaný tovar najskôr vyskladníme zo skladu. Zaevidujeme výdajku s Typom výdaja – Výdaj vrátené dodávateľovi. Dátum vystavenia bude 2. 2. 2021.

Reklamácia z pohľadu účtovníctva

V okruhu DD zaúčtujeme došlý dobropis automatickým účtovaním 29 DD – Zníženie  ceny § 53 ods.1 (dobropis). Dátum prijatia 7. 2. 2021, hodnota dokladu je 250 EUR bez DPH.

Po uzávierke skladu bude výdajka zaúčtovaná cez interný doklad v skladovej cene.


V dôsledku oceňovania zásob
vznikol zostatok na účte 131 – Obstaranie tovaru. Keďže výdajka je vždy zaúčtovaná v skladovej cene a došlý dobropis v pôvodnej nákupnej cene, rozdiel vidíme v Hlavnej knihe v hodnote 6,67 EUR. Aby sme správne upravili stav zásob, vzniknutý rozdiel zaevidujeme v sklade pomocou pohybu Príjem – Úprava ceny.

Keďže sme medzitým nespravili žiadnu ďalšiu výdajku, budeme upravovať cenu na zvyšok reklamovaného tovaru, t.j. 50 ks.

Úprava ceny bude zaúčtovaná ako 132.600/131.600. Týmto spôsobom sa vyrovná zostatok v sume  6,67 EUR na účte 131.600.

V situácií, ak sme predali zvyšok tovaru skôr ako nám prišiel dobropis, tak úpravu ceny na sklade už nerobíme. Keďže predaj sme cez výdajky účtovali na účet 504 XXX, aj v dobropise použijeme namiesto účtu 131 600 účet 504 XXX.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty