Menu

Export a import v programe OMEGA

Export a import v programe OMEGA

Vystavujete faktúry v programe OMEGA a potrebujete ich zaslať Vašej účtovníčke? Alebo ste si zobrali prácu domov a chcete zaúčtované doklady preniesť do počítača v práci? Na prenos dokladov, pohybov na sklade, skladových kariet alebo číselníkov nám slúži funkcia Export/Import z inej Omegy Export/Import z textového súboru:

Export/Import z inej Omegy sa využíva v prípade, ak chcete importovať údaje do rovnakého účtovného roka a rovnakej verzie programu OMEGA.

Export/Import z textového súboru sa používa, ak sa verzia programu či rok databázy nezhoduje. Tento export tiež uľahčuje prácu pri opakujúcich sa dokladoch od partnera v priebehu rokov. Aby ste doklad nemuseli zaevidovať nanovo, môžete ho naimportovať do nového roka a následne upraviť.

Export údajov pre inú Omegu

Export údajov si ukážeme na konkrétnom príklade:

Vystavili sme faktúry za obdobie od 01. 11. 2017 do 30. 11. 2017, ktoré chceme vyexportovať účtovníčke.

 

 

  1. Faktúry exportujeme cez menu Firma Export a vyberieme si voľbu Export pre inú Omegu a pokračujeme tlačidlom Ďalej.
  2. V nasledujúcom formulári vyberieme cez lupu Pomocnú databázu. Pomocná databáza predstavuje umiestnenie a názov exportovaného súboru. Súbor bude mať koncovku .mdb.
  3. V časti Doklady si môžeme vybrať číselný rad, ktorý chceme exportovať, prípadne obdobie vyhotovenia faktúr.

Po zadaní všetkých kritérií, stačí spustiť Štart. Po ukončení nás program informuje o výsledku exportu a počte vyexportovaných dokladov.

Ak chceme súčasne exportovať doklady, pohyby na sklade, skladové karty a číselníky, vstúpime do jednotlivých záložiek a zapneme požadovanú voľbu.

 

Import údajov z inej Omegy

 

  1. Funkciu Import spustíme cez menu Firma – Import a vyberieme možnosť Import z inej Omegy.
  2. V časti Zdrojová firma si cez lupu vyhľadáme súbor, ktorý chceme importovať.

3. Pri importe je dôležité si nastaviť spôsob pridania dokladov a následne zaklikneme Štart. Program nás informuje o počte dokladov,  ktoré boli naimportované

KROS
Copy link