Menu

Export a import z textového súboru

Export a import z textového súboru

Opakujú sa Vám faktúry od partnera aj v novom roku a nechcete doklady nanovo evidovať? Vyskúšajte náš Export a následný Import z textového súboru, kedy je možné importovať údaje do databázy s iným rokom a odlišnou verziou OMEGY.

Export údajov do textového súboru

Vyexportujeme si faktúry z minulého roku, aby sme ich následne mohli naimportovať do databázy nového roka:

Od jednotlivých partnerov sme obdržali faktúry, ktoré sa nám opakujú aj v roku 2018. Vyexportujeme dané doklady a následne ich naimportujeme do databázy nového roka.

 
  1. Faktúry exportujeme cez menu Firma Export. Zvolíme Export do textového súboru a pokračujeme tlačidlom Ďalej.
  2. V nasledujúcom formulári vyberieme cez lupu Výstupný súbor, ktorý predstavuje umiestnenie a  názov exportovaného súboru. Bude mať koncovku .txt.
  3. V časti Čo exportovať si vyberieme Doklady EUD, prípadne iné údaje.
  4. Exportujeme došlé faktúry od partnera, ktoré sme si predtým označili v EUD. Spustíme Štart a vytvoríme Export.

Import údajov z textového súboru

  1. Doklady potrebujeme naimportovať do databázy nového roka, postupujeme cez menu Firma – Import a vyberieme možnosť Import z textového súboru.
  2. V časti Zdrojový súbor si cez lupu vyhľadáme súbor, ktorý chceme importovať.
  3. V nastavení si zadáme kritéria importu a následne zaklikneme Štart. Program nás informuje o počte dokladov, ktoré boli naimportované.

Po naimportovaní sa vytvorí Protokol o importe. Je uložený v priečinku s exportným súborom a má koncovku .LOG. Súbor obsahuje bližšie informácie o importe, prípadne dôvody, prečo import neprebehol korektne.

KROS
Copy link