Odpočítanie dane v ktoromkoľvek zdaňovacom období kalendárneho roka (hospodárskeho roka)

Podľa novely zákona č. 83/2009 Z.z. o DPH platnej od 01. 04. 2009 platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa §49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

Pre tieto účely je v programe OMEGA zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

Spoločnosti prišla faktúra od firmy ABC, s. r. o. na sumu 1 500 EUR s dátumom vyhotovenia 26. 3. 2017 a s DVDP 28. 2. 2017. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

 

 

1. Došlú faktúru zaúčtujeme v Evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci.

2. Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH.

Program pri použití automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci doplní do účtovných zápisov účet 343.620 – DPH 20% neuplatnená Odpočítanie dane, (pre účtovanie dokladu s 10% sadzbou DPH doplní účet 343.610 – DPH 10% neuplatnená   Odpočítanie dane).

 

 

3. Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška:

Na základe dátumu DUD bude doklad zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania DPH.

Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, OMEGA vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH dva interné doklady.

Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

Zobrazenie v Kontrolnom výkaze DPH

Došlá faktúra vstúpi do Kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa Dátumu uplatnenia dane – DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 2. 2017.

V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív aktuálnej databázy cez menu Firma – Archivuj.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link