Menu

Odpočítanie dane v inom zdaňovacom období

Podľa zákona o DPH platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho/ hospodárskeho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
V programe OMEGA je zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci, ktoré slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

Spoločnosti, slovenskému platiteľovi DPH, prišla faktúra na sumu 1 500 eur s DPH s dátumom vyhotovenia 15. 03. 2021 a s DVDP 28. 02. 2021. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

Došlú faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Dátumy doplníme tak, ako sú uvedené na doklade.

Program automaticky zaúčtuje DPH na účet 343.620 (343.610) pre neuplatnenú DPH, nakoľko v období február sme sa rozhodli DPH neuplatniť.

Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH, kde zmeníme Dátum uplatnenia dane (DUD) na taký, kedy si chceme skutočne uplatniť odpočítanie DPH a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme Áno a program zaradí doklad pri uzávierke DPH do obdobia podľa Dátumu uplatnenia dane (DUD), ktorý je uvedený v záložke Evidencia DPH.

 

 

V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Doklad sa zaradí do uzávierky DPH na základe Dátumu uplatnenia dane (DUD), ostatné uzávierky nie sú ovplyvnené. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív cez menu Firma – Archivuj.

Doklad po uzávierke DPH

Doklad bude zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH na základe dátumu DUD.

Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, program vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH, dva interné doklady:

Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

 

Zobrazenie v kontrolnom výkaze DPH

Došlá faktúra vstúpi do kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa dátumu DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 02. 2021.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

Vzdelávajte sa s KROS academy

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...
OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

OLYMP Profesionál: Mzdy bez hraníc

Jednoduchým spôsobom vás navedie, ako využívať funkcie v zostave OLYMP Profesionál. Dozviete sa, ako hromadne zmeniť údaje viacerým zamestnancom na...
Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete v...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link