Menu

Odpočítanie dane v inom zdaňovacom období

Podľa zákona o DPH platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho/ hospodárskeho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
V programe OMEGA je zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci, ktoré slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

Spoločnosti, slovenskému platiteľovi DPH, prišla faktúra na sumu 1 500 eur s DPH s dátumom vyhotovenia 15. 03. 2021 a s DVDP 28. 02. 2021. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

Došlú faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Dátumy doplníme tak, ako sú uvedené na doklade.

Program automaticky zaúčtuje DPH na účet 343.620 (343.610) pre neuplatnenú DPH, nakoľko v období február sme sa rozhodli DPH neuplatniť.

Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH, kde zmeníme Dátum uplatnenia dane (DUD) na taký, kedy si chceme skutočne uplatniť odpočítanie DPH a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme Áno a program zaradí doklad pri uzávierke DPH do obdobia podľa Dátumu uplatnenia dane (DUD), ktorý je uvedený v záložke Evidencia DPH.

 

 

V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Doklad sa zaradí do uzávierky DPH na základe Dátumu uplatnenia dane (DUD), ostatné uzávierky nie sú ovplyvnené. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív cez menu Firma – Archivuj.

Doklad po uzávierke DPH

Doklad bude zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH na základe dátumu DUD.

Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, program vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH, dva interné doklady:

Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

 

Zobrazenie v kontrolnom výkaze DPH

Došlá faktúra vstúpi do kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa dátumu DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 02. 2021.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

KROS
Copy link