Menu

Odpočítanie dane v inom zdaňovacom období

Podľa zákona o DPH platiteľ vykoná odpočítanie dane najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho/ hospodárskeho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
V programe OMEGA je zapracované automatické účtovanie 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci, ktoré slúži na zaúčtovanie došlej faktúry s odpočtom DPH v inom zdaňovacom období.

Spoločnosti, slovenskému platiteľovi DPH, prišla faktúra na sumu 1 500 eur s DPH s dátumom vyhotovenia 15. 03. 2021 a s DVDP 28. 02. 2021. Rozhodla sa, že odpočet DPH si posunie až na apríl.

Došlú faktúru zaúčtujeme v evidencii účtovných dokladov do okruhu DF pomocou automatického účtovania 23 DF – Odpočet DPH v inom mesiaci. Dátumy doplníme tak, ako sú uvedené na doklade.

Program automaticky zaúčtuje DPH na účet 343.620 (343.610) pre neuplatnenú DPH, nakoľko v období február sme sa rozhodli DPH neuplatniť.

Pred ukončením automatického účtovania program zastaví na záložke Evidencia DPH, kde zmeníme Dátum uplatnenia dane (DUD) na taký, kedy si chceme skutočne uplatniť odpočítanie DPH a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Pri uložení dokladu sa zobrazí hláška, ktorú potvrdíme Áno a program zaradí doklad pri uzávierke DPH do obdobia podľa Dátumu uplatnenia dane (DUD), ktorý je uvedený v záložke Evidencia DPH.

 

 

V prípade, že potrebujeme vložiť faktúru do obdobia, ktoré je už uzatvorené uzávierkou DPH, je potrebné túto uzávierku zrušiť. Doklad sa zaradí do uzávierky DPH na základe Dátumu uplatnenia dane (DUD), ostatné uzávierky nie sú ovplyvnené. Pred zrušením uzávierky odporúčame urobiť archív cez menu Firma – Archivuj.

Doklad po uzávierke DPH

Doklad bude zahrnutý do uzávierky príslušného mesiaca (apríl) a následne aj do daňového priznania a kontrolného výkazu DPH na základe dátumu DUD.

Pokiaľ máme pri uzávierke DPH zapnutú voľbu Preúčtovať zostatky DPH, program vytvorí v mesiaci, kedy uplatňujeme DPH, dva interné doklady:

Prvým interným dokladom preúčtuje zostatok účtu 343.620 (343.610) na účet 343.020 (343.010).

Druhým interným dokladom preúčtuje zostatky všetkých analytických účtov k účtu 343.xxx na spoločnú analytiku 343.000, ktorá vyjadruje vzťah voči daňovému úradu (záväzok/pohľadávku).

 

Zobrazenie v kontrolnom výkaze DPH

Došlá faktúra vstúpi do kontrolného výkazu DPH v mesiaci podľa dátumu DUD (apríl). Doklad bude v časti B2 s dátumom dodania tovaru/služby 28. 02. 2021.

 

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.   01.01.2021

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty