Menu

13. plat v roku 2020

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek“. Ide o dobrovoľnú, nie povinnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

 „13. plat“ sa vypláca výlučne v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde v máji, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca.

 

 Do výšky 500 € je oslobodený od danezdravotných odvodov, ak sú splnené všetky podmienky:

  •  bol vyplatený v mesiaci jún,
  • aspoň vo výške 500 €,
  • pracovný vzťah zamestnanca trval k 30. 4. aspoň 24 mesiacov (t. j. musel vzniknúť najneskôr
    1. 5. 2018 pre vyplatenie v roku 2020).

 Odvody na sociálne poistenie sa platia z celej sumy.

 

 V OLYMPE zadáte „13. plat“ zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). 

 

Či zamestnanci spĺňajú podmienky pre uplatnenie daňovo-odvodového zvýhodnenia pre „13. plat“ si môžete overiť v tlačovej zostave Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat. Dokument sa dá tlačiť len v mesiaci máj a jún. Pre posúdenie nároku pre „14. plat“ len v mesiaci november a december.

 

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie         12.06.2020

KROS
Copy link