13. plat v roku 2021

Od 1. januára 2021 už nie je 13. plat oslobodený od dane z príjmov, ani od zdravotných a sociálnych odvodov. V roku 2021 sa budú z 13. platu platiť v plnej výške

  • odvody do zdravotnej poisťovne,
  • odvody do Sociálnej poisťovne,
  • daň z príjmov zo závislej činnosti.

Zo zákona sa zároveň vypustila povinnosť vykazovania 13. platu na mzdovom liste osobitne pre daňové účely.

V OLYMPE sa zadáva 13. plat zložkou mzdy 271 – odmena k letným dovolenkám (tzv. 13. plat). Zložka mzdy je sprístupnená v OLYMPE v máji a júni.

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému  ku dňu jeho publikácie.                    17.05.2021


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link