Menu

Zaúčtovanie dokladu od DHL

V praxi je bežné, že podnikatelia si objednávajú tovar z tretích krajín. V prípade dovozu do tuzemska prostredníctvom špedičnej spoločnosti (napr. DHL), táto spoločnosť zaplatí colný dlh priamo colnému úradu (na základe podpísanej zmluvy o colnom zastúpení). Za danú službu si následne fakturuje poplatok. Podnikateľ od spoločnosti DHL obdrží  potvrdenie o úhrade colného dlhu ako aj samotný potvrdený colný doklad (JCD).

V programe OMEGA odporúčame nasledovný spôsob účtovania:

Firma DHL nám poslala potvrdenie o úhrade colného dlhu (colný dlh bol na účet colnice uhradený 9. 3. 2021). Dňa 11. 3. 2021 sme obdržali aj potvrdený colný doklad.

  • – Celková suma faktúry od DHL: 113,64 Eur,
  • – poplatok za spracovanie: 12 Eur s DPH,
  • – colný dlh – Clo: 12, 89 Eur
  •  – DPH: 88,75 Eur

 

1. Zaúčtujeme faktúru v okruhu DF – automatické účtovanie 20 DF – nový doklad s rozpisom DPH.

V rozpise DPH zadáme do 20% DPH sumu spracovateľského poplatku 12 Eur s DPH a do hodnoty Neobsahuje DPH zadáme colný dlh vo výške 101,64 Eur (12,89 Eur + 88,75 Eur).

Odpočet DPH vo výške 2 Eur si môžeme uplatniť v zdaňovacom období marec 2021.  Faktúru zároveň uvedieme v časti B2 kontrolného výkazu.

 2. Zaúčtujeme colný dlh v okruhu CD – automatické účtovanie 30 CD – Nový doklad.

3. Zaevidujeme ID – automatické účtovanie ID – Nový doklad, ktorým uhradíme colný dlh.

Vyrubená DPH z JCD vstupuje do daňového priznania DPH až po zaplatení. Pri uzávierke DPH program skontroluje, či je k dokladu priradená úhrada. Na základe úhrady následne program preúčtuje neuplatnenú DPH na uplatnenú.

 

Do podania daňového priznania za zdaňovacie obdobie marec 2021 (t. j. do 25. 04.2021) boli splnené podmienky pre odpočet DPH (colný dlh bol uhradený a zároveň máme k dispozícií  potvrdené JCD colným orgánom).

Odpočet DPH si uplatnime v zdaňovacom období marec v hodnote 88,75 Eur a bude vstupovať na riadky 19 a zároveň 23 daňového priznania DPH. V Kontrolnom výkaze DPH sa colné doklady neuvádzajú.

4. Zaúčtovaním BV alebo PD uhradíme celú faktúru od spoločnosti DHL.

 

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

Ročné zúčtovanie dane za rok 2021

E-book obsahuje komplexný postup spracovania ročného zúčtovania dane za rok 2021, ktorý sa opiera o platnú legislatívu.
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 2021.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty