Ako nastaviť číselný rad pre majetok?

Vlastný číselný rad pre majetok

 

Pre zjednodušenie kontroly majetku odporúčame nastaviť si vlastný číselný rad v okruhu interných dokladov, kde budeme účtovať len pohyby a odpisy dlhodobého majetku.

 

Nový číselný rad pre interné doklady vytvoríme cez menu Firma – Nastavenie – Číslovanie dokladov:

 

1.V okruhu Interných dokladov založíme novú evidenciu.

 

2.Následne upravíme automaticky vytvorený číselný rad v tejto evidencii.

 

 

3.Novú evidenciu a číselný rad nastvíme cez menu Evidencia – Dlhodobý majetok – Funkcie – Nastavenia DM, v záložkách Zaúčtovanie pohybov a Zaúčtovanie UO.

 

 

V Evidencii účtovných dokladov si môžeme takto zaúčtované odpisy a pohyby majetku kedykoľvek rýchlo vyfiltrovať a skontrolovať.

 

 

Pre ešte prehľadnejšiu evidenciu si môžeme vytvoriť samostatné číslovanie pre odpisy majetku a zvlášť číslovanie pre pohyby na kartách majetku. Cez Knihu analytickej evidencie si tak jednoduchšie skontrolujeme napr. výšku odpisov.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link