Platba kartou

Platbu kartou odporúčame v OMEGE  účtovať pomocou dvoch účtovných dokladov. Bankový výpis nie je daňovým dokladom, preto o DPH účtujeme cez interný doklad. Keď nám bude doručený výpis z banky, zaevidujeme už len poníženie peňažných prostriedkov z účtu priamo v okruhu BV.

Dňa 10. 10. 2018 sme nakúpili PHL (pohonné látky) v hodnote 24 Eur s DPH. Nákup sme platili kartou. Na výpise z bankového účtu, ktorý nám prišiel neskôr, sme mali hodnotu odrátanú z bankového účtu.

 

 

1.Doklad z registračnej pokladnice za nákup PHL zaúčtujeme cez interný doklad pomocou automatického účtovania ID2/Z ID – Zjednodušený doklad s DPH. Účet 221 použijeme až v okruhu BV, v ID môžeme zadať pomocný účet napr. 261 (pri bežnom účte), 231 (pri kreditnom účte).

2. Keď príde bankový výpis, zaúčtujeme platbu za PHL cez okruh BV použitím automatického účtovania BV – Výdaj (doklad bez DPH). Zadáme účet 221 na poníženie stavu bankového účtu a zároveň vyrovnáme pomocný účet, ktorý sme použili v ID (261).  

Účtovanie platby kartou v zahraničí

Platbu kartou v zahraničí zaúčtujeme cez okruh zID pomocou automatického účtovania zID – Nový doklad (bez rozpisu DPH). Ak bola úhrada v cudzej mene, zadáme konkrétnu menu a kurz pre prepočet na menu Eur.

Po prijatí bankového výpisu odúčtujeme platbu v okruhu BV s použitím konkrétnych analytických účtov 261/221. Kurz je potrebné použiť taký, akým odúčtuje banka platbu.

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Copy link