Menu

Tlač loga, pečiatky a podpisu

Tlač loga firmy, pečiatky a podpisu

V programe Omega si vieme pri tlači dokladov z Fakturácie vytlačiť aj naše logo, pečiatku prípadne podpis.

Pred samotnou tlačou je potrebné ich naimportovať do programu cez menu Firma – Nastavenie – Firemné údaje.

Logo importujeme prostredníctvom tlačidla ,,Importuj logo zo súboru“. Softvér Omega podporuje všetky bežné grafické formáty (napr. BMP, GIF, JPG, ICO, WMF…). Tlačiť ho môžeme vo výstupných zostavách dvoma spôsobmi:

  1. prispôsobením rozmerov obrázka výstupnej zostave alebo
  2. zachovaním pôvodných rozmerov.

Prvý spôsob tlače odporúčame  používať v prípade, ak má zdrojový obrázok väčšie rozmery. Výstupná zostava tak dosahuje vyššiu kvalitu pri tlači.  Druhý spôsob používame pri obrázkoch neštandardných rozmerov (viac ako 7cm x 2cm). V oboch prípadoch by veľkosť obrázku nemala presiahnuť 5MB.

Pri importe pečiatkypodpisu postupujeme rovnako ako pri importovaní loga. Pred importovaním pečiatky a podpisu zvolíme voľbu Firma alebo Užívateľ. Označením voľby Firma nastavíme tlač pečiatky alebo podpisu spoločne pre celú firmu. Označením voľby Užívateľ budeme tlačiť pečiatku alebo podpis prihláseného užívateľa.

Pred tlačou výstupných zostáv je potrebné cez tlačidlo Nastavenie zapnúť voľbu Tlačiť logo, podpis, pečiatku.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link