Doplnenie položiek Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil

Potrebujete do dokladov doplniť meno pracovníka, ktorý doklad zaevidoval, zaúčtoval prípadne schválil? Alebo chcete do dokladov fakturácie predvyplniť meno pracovníka, ktorý ho vyhotovil?

Toto nastavenie si môže urobiť každý užívateľ cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Po stlačení tlačidla Oprav je potrebné vybrať pracovníka.

Zmena nastavenia mien Zaevidoval (Vyhotovil), Zaúčtoval a Schválil sa prejaví v nových dokladoch, ktoré sú vytvorené cez voľbu Pridaj doklad.

 

 

Evidencii účtovných dokladov je pre zmenu mien v už existujúcich dokladoch zapracovaná hromadná funkcia – Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil. Spustíme  ju cez hlavné menu Evidencia – záložka Funkcie – Ďalšie funkcie, avšak ešte pred jej spustením odporúčame vykonať archiváciu databázy cez menu Firma – Archivuj.

Funkcia Hromadná zmena mien Zaevidoval, Zaúčtoval, Schválil sa vykoná len ak všetky doklady, na ktorých chceme urobiť zmenu, obsahujú rovnaké pôvodné meno pracovníka. V opačnom prípade sa zmena nevykoná na žiadnom z dokladov. Preto v takomto prípade       odporúčame označiť doklady, ktoré majú rovnaké pôvodné meno a zmenu vykonať len na označených dokladoch.

 

Kde sa dopĺňajú mená pracovníkov?

Na doklade v menu Evidencia – Účtovné dokladyzáložke Ostatné údaje.

V doklade v menu Fakturácia sa položka Vyhotovil doplní v záložke Texty:


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link