Do ktorého riadku daňového priznania DPH a oddielu KV DPH zaúčtovať doklad?

Prinášame vám pomôcku pri účtovaní bežných účtovných prípadov. Od 01. 01. 2021 sa mení tlačivo daňového priznania DPH, čo má vplyv na evidovanie dokaldov s DPH v programe OMEGA. V prehľadných tabuľkách nájdete príklady na zdaniteľné aj odpočítateľné obchody.

Ak účtujete doklady s DPH, ktoré patria ešte do roku 2020, postup je nasledovný:

DPH došlé faktúry 2020

DPH odoslané faktúry 2020

Doklady s DPH, patriace do nového roku 2021 smerujeme po novom nasledovne:

DPH došlé faktúry 2021

DPH odoslané faktúry 2021

 


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link