Do ktorého riadku daňového priznania DPH a oddielu KV DPH zaúčtovať doklad?

KROS
Copy link