Menu

Správne použitie kurzov pri bankových pohyboch

Aký kurz použiť pri bankových pohyboch?

 

Použitie kurzov je ustanovené v § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.  V prehľade nájdete, ako postupovať v jednotlivých situáciách:

 1Inkaso pohľadávky v cudzej mene

Ak je pohľadávka zaplatená na:

  • eurový účet – môže sa použiť kurz príslušnej banky (Účtovná jednotka – ďalej len ÚJ, si určí v internej smernici),
  • devízový účet v cudzej mene –  na prepočet sa použije kurz ECB zo dňa predchádzajúceho deň inkasa pohľadávky.
2. Úhrada záväzku v cudzej mene

Ak je záväzok zaplatený z:

  • eurového účtu– môže sa použiť kurz príslušnej banky (ÚJ si určí v internej smernici),
  • devízového účtu v cudzej mene – na prepočet sa použije kurz zistený VAP, FIFO alebo kurzom ECB zo dňa predchádzajúceho deň uskutočnenia účtovného prípadu, resp. zo dňa predchádzajúceho deň úhrady záväzku (ÚJ si určí v internej smernici).

 

3. Prevod prostriedkov z eurového účtu na devízový účet v cudzej mene

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici  jednu z možností:

  • kurz banky (komerčný kurz),
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu.

V programe môžete zadať kurz ECB alebo kurz banka. Ak sú zadané oba kurzy, program uprednostní na prepočet kurz banka.

 

4. Prevod prostriedkov z devízového účtu na devízový účet

Na ocenenie prírastku na devízovom účte si ÚJ určí v internej smernici jednu z možností:

  • prírastok v eurách ocení v presne rovnakej sume ako ocenila úbytok v eurách,
  • kurz ECB v deň uskutočnenia účtovného prípadu,
  • kurz platný v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu

Na uvedenom odkaze nájdete aj ďalšie odporúčania z Finančnej správy:

https://podpora.financnasprava.sk/931674-%C3%9A%C4%8Dtovanie-kurzov%C3%BDch-rozdielov

Informácie v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie. 

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link