Menu

Sumárny doklad

Stretávate sa s tým, že musíte každý mesiac účtovať hromadu bločkov? Využite funkciu Sumárny doklad a môžete účtovať jedným účtovným dokladom viac bločkov naraz. Ukážeme si to na nasledovnom príklade.

Firma ABC, s. r. o. má za mesiac október 4 doklady z registračnej pokladnice za tankovanie PHL, spolu v celkovej sume 110 eur s DPH.

 V programe OMEGA nákup PHL zaúčtujeme v evidencii účtových dokladov v okruhu PD – pokladničné doklady. Pre zaúčtovanie použijeme vzor automatického účtovania, napr. PV PD – Výdaj (doklad s DPH). Po doplnení textu a dátumu vyhotovenia nás program presunie do Podrobného rozpisu DPH, kde vyberieme funkciu Pridaj sumárny doklad.

Vo formulári vyplníme dátumy, celkovú sumu dokladu podľa príslušnej sadzby DPH, prípadne poznámku. Program sám vypočíta základ a DPH. Nové položky pridávame pomocou tlačidla Enter.

Sumy sa zaúčtujú jedným účtovným zápisom. V poslednom kroku doplníme syntetické a analytické účty.

Sumárny doklad vytlačíme priamo z evidencie účtovných dokladov cez tlačidlo Tlač. Vyberieme si zostavu Pokladničný doklad (editovateľný). Zároveň v Nastaveniach zapneme funkciu Tlačiť sumárny doklad.

Aby sme mohli vytlačiť sumárny doklad používame výlučne tlačovú zostavu Pokladničný doklad (editovateľný).

Od verzie 21.60 môžeme funkciu Sumárny doklad používať aj v okruhu Interných dokladov. Postup je rovnaký, ako pri pokladničných dokladoch. Pri tlači sumárneho dokladu v interných dokladoch používame tlačovú zostavu Interný doklad (editovateľný) a v časti Nastavenie zapneme voľbu Tlačiť sumárny doklad.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty
Copy link