Menu

Obnova dát z archívu

Prenášate si dáta na nový počítač, prípadne sa Vám poškodili údaje a chcete sa vrátiť k pôvodným? Využite na to funkciu obnovy dát z archívu. Pri obnove dát sa prepíšu všetky pôvodné údaje. Nie je možné obnoviť len časť archívneho súboru.

Funkciu obnovy dát z archívu vyberieme cez menu Firma – Obnova dát z archívu. Zobrazí sa nasledovný formulár:

1.Voľbou Sieťový adresár nastavíme cestu v počítači, kde máme uložený archívny súbor.

2.Naľavo v časti Názov súboru sa zobrazia všetky archívne súbory, ktoré sa nachádzajú vo zvolenom adresári. Vyberieme archív, ktorý chceme obnoviť (súbor s príponou .T01, napr. arch_r2017_0000.T01).

3. Záložka Základné informácie obsahuje podrobnejšie informácie o súbore, ktorý chceme obnoviť. Overíme si tak, či máme vybraný správny archív.

 

 

 

4.V záložke Iné nastavenia, test archívu nastavíme cieľový adresár pomocou tlačidla Nalistuj …, do ktorého sa má databáza obnoviť.

 

 

5. Po správnom nastavení, môžeme spustiť obnovu dát pomocou voľby Odarchivuj. Po ukončení tejto funkcie sa zobrazí správa o úspešnej obnove dát. Ak sa obnovovaná firma nenachádza v zozname pripojených firiem, program na záver ponúkne jej pripojenie.

Pri spúšťaní obnovy dát z archívu, odporúčame mať databázu danej firmy zatvorenú.

KROS
Copy link