Menu

Hromadné prečíslovanie dokladov

Funkciu hromadného prečíslovania dokladov môžeme využiť napríklad pri zmene spôsobu číslovania dokladov, prípadne ak sme vymazali niektoré doklady, čím sme narušili systém číslovania v programe.

 

Na nesprávne poradové číslo nás upozorní program v kontrole, ktorú spustíme cez menu Firma – Kontrola.

 

Hromadné prečíslovanie dokladov vykonáme cez menu Evidencia – Účtovné doklady – Domov – Prečíslovanie dokladov.

V zobrazenom formulári si zvolíme kritériá, podľa ktorých sa majú doklady prečíslovať. Vyberieme si Okruh, Evidenciu, Číselný radObdobie, od ktorého sa doklady prečíslujú.

Hromadná zmena prečíslovania sa nevykoná, ak sú doklady uzavreté uzávierkou DPH alebo ak máme doklady zamknuté (v stĺpci ZAM majú červený štvorček). Prečíslovanie môže vykonať len správca účtovníctva. Pred samotným prečíslovaním dokladov odporúčame vykonať archív cez menu Firma – Archivuj.

 

Prečíslovať môžeme všetky doklady okrem Odoslaných faktúr, nakoľko tieto doklady posielame naším obchodným partnerom.

 

KROS
Copy link