Menu

Opravné doklady k § 69 – FA s DPH a mal byť prenos DP

Dodávateľ vystavil faktúru za stavebné práce s dátumom dodania aj vystavenia 14. 01. 2021 s 20 % DPH v sume 1 200 eur. V máji zistil, že faktúra mala byť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne postupovať pri oprave?

 

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období máj s dátumom vzniku daňovej povinnosti január a následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v máji.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

Opravnú faktúru vytvoríme v okruhu OF z dôvodu, že pôvodnú faktúru s vyššou sadzbou DPH stornujeme a zároveň ju uvedieme so správnym smerovaním do výkazov DPH (typ sumy OA2).

Zobrazenie vo výkazoch DPH:

V KV DPH v januári uvedieme faktúru len v časti A2, opravu pôvodnej faktúry, ktorá smerovala do A1 v januári, vytvoríme až v máji v časti C1, teda v období, kedy sme vystavili opravný doklad.

2. Riadny KV DPH za máj

V internom doklade uvedieme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom, čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní. V záložke Evidencia DPH je potrebné doplniť číslo pôvodného dokladu.

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa budeme v máji evidovať došlý dobropis s dátumom vzniku daňovej povinnosti január. Následne pomocou ID zaúčtujeme aj samozdanenie. V máji tiež interným dokladom opravíme KV DPH.

1.Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

a) V dobropise znížime riadok 21 v hodnote 200 eur (pôvodne uplatnená DPH z faktúry v januári):

Oprava v DP DPH bude v mesiaci január, preto v záložke Evidencia DPH zmeníme DUD na január a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Úpravu spravíme len kvôli DP DPH, t.j. KV DPH bude mať nastavený oddiel „X“. Opravný doklad pre účely KV DPH bude uvedený v tom zdaňovacom období, v ktorom prišiel (máj).

Dodatočné DP DPH:

b) Samozdanenie uvedieme cez interný doklad v období január, ktorý ovplyvní DP DPH aj KV DPH:

Do KV DPH vchádzajú údaje pomocou interného dokladu. V dodatočnom KV DPH bude záznam označený kódom 2 – pridaný záznam.

2. Riadny KV DPH za máj

Budeme opravovať len kontrolný výkaz cez ID, z tohto dôvodu zaúčtujeme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom. Časť s mínusom sa prejaví ako oprava v KV DPH a zároveň zabezpečíme, že doklad nebude v DP DPH.

Viac informácií nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

Zdieľať

Vzdelávajte sa s KROS academy

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Vrátenie odpočítanej DPH od 1. 1. 2023 v príkladoch

Od 1. 1. 2023 je odberateľ - platiteľ DPH povinný vrátiť sumu odpočítanej dane z každej neuhradenej alebo čiastočne uhradenej faktúry, ktorej prvým...
Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Zmeny v zákone o DPH od roku 2023 v praxi

Rok 2022 bol bohatý na novely daňových zákonov. Jednou z nich je aj tá o zákone o dani z pridanej hodnoty. Priniesla zmeny v podmienkach nevymožite...
Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Minimálne odvody na zdravotné poistenie od 1. 1. 2023

Od roku 2023 sa uplatňuje inštitút minimálneho poistného a minimálneho preddavku zamestnanca na zdravotné poistenie. Týka sa nielen nízkopríjmových...
Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Legislatívny webinár: Zmeny v dohodách od 1. 1. 2023

Od januára 2023 nastali v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru významné legislatívne zmeny. Novinky sa dotkli nových dohôd uzatvo...
Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Online festival vzdelávania 2022 – záznamy

Hovorí sa, že všetko dobré raz musí skončiť. Výhodou nášho Online festivalu vzdelávania je to, že vám z neho vieme ponúknuť kvalitný videozáznam. A...
Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2021 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahá...
Exekučné zrážky v OLYMPE

Exekučné zrážky v OLYMPE

V novom e-booku si prečítate o základnej legislatíve a pojmoch, s ktorými sa môžete stretnúť pri realizácii exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca.
Verejná správa v OLYMPE

Verejná správa v OLYMPE

V novom e-booku si osvojíte všetky informácie spojené s výpočtom miezd zamestnancov odmeňovaných podľa zákona o výkone práce vo verejnom záujme.
Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Majetok bez chýb z pohľadu audítorky a daňovej poradkyne

Opäť prichádza čas, kedy zrejme budete riešiť majetok a jeho účtovné a daňové odpisovanie. Pozrite si videozáznam legislatíveho webinára v podaní r...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
O nás
Blog
Kontakty