Menu

Opravné doklady k § 69 – FA s DPH a mal byť prenos DP

Dodávateľ vystavil faktúru za stavebné práce s dátumom dodania aj vystavenia 14. 01. 2021 s 20 % DPH v sume 1 200 eur. V máji zistil, že faktúra mala byť s prenosom daňovej povinnosti. Ako správne postupovať pri oprave?

 

A.    Dodávateľ

Z pozície dodávateľa budeme vytvárať opravnú faktúru v období máj s dátumom vzniku daňovej povinnosti január a následne pomocou interného dokladu upravíme KV DPH v máji.

1. Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

Opravnú faktúru vytvoríme v okruhu OF z dôvodu, že pôvodnú faktúru s vyššou sadzbou DPH stornujeme a zároveň ju uvedieme so správnym smerovaním do výkazov DPH (typ sumy OA2).

Zobrazenie vo výkazoch DPH:

V KV DPH v januári uvedieme faktúru len v časti A2, opravu pôvodnej faktúry, ktorá smerovala do A1 v januári, vytvoríme až v máji v časti C1, teda v období, kedy sme vystavili opravný doklad.

2. Riadny KV DPH za máj

V internom doklade uvedieme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom, čím si zabezpečíme, že sa oprava zobrazí len v KV DPH a nie v daňovom priznaní. V záložke Evidencia DPH je potrebné doplniť číslo pôvodného dokladu.

B.    Odberateľ

Z pozície odberateľa budeme v máji evidovať došlý dobropis s dátumom vzniku daňovej povinnosti január. Následne pomocou ID zaúčtujeme aj samozdanenie. V máji tiež interným dokladom opravíme KV DPH.

1.Dodatočné DP DPH a KV DPH za január 

a) V dobropise znížime riadok 21 v hodnote 200 eur (pôvodne uplatnená DPH z faktúry v januári):

Oprava v DP DPH bude v mesiaci január, preto v záložke Evidencia DPH zmeníme DUD na január a zapneme voľbu Nemeniť DUD.

Úpravu spravíme len kvôli DP DPH, t.j. KV DPH bude mať nastavený oddiel „X“. Opravný doklad pre účely KV DPH bude uvedený v tom zdaňovacom období, v ktorom prišiel (máj).

Dodatočné DP DPH:

b) Samozdanenie uvedieme cez interný doklad v období január, ktorý ovplyvní DP DPH aj KV DPH:

Do KV DPH vchádzajú údaje pomocou interného dokladu. V dodatočnom KV DPH bude záznam označený kódom 2 – pridaný záznam.

2. Riadny KV DPH za máj

Budeme opravovať len kontrolný výkaz cez ID, z tohto dôvodu zaúčtujeme základ dane a DPH raz plusom a raz mínusom. Časť s mínusom sa prejaví ako oprava v KV DPH a zároveň zabezpečíme, že doklad nebude v DP DPH.

Viac informácií nájdete aj na stránke FS SR: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/DPH/2017/2017.11.14_Stav_prace.pdf

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link