Menu

Sprístupnenie vzoru účtovania do iného okruhu dokladov

Automatické účtovania nám uľahčujú prácu v programe. Preto, ak sa v nejakom okruhu nenachádza vzor, ktorý bežne využívame, môžeme si ho preniesť aj do iných okruhov. Sprístupnenie vzoru si ukážeme na nasledujúcom príklade:

Vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69 si sprístupníme do okruhu interných dokladov, aby sme ho mohli použiť napr. pri platbe kartou za špecifické komodity.

 

 

V prvom kroku si pridáme novú došlú faktúru a klikneme na lupu pri automatickom účtovaní. Dostaneme sa do vzorov účtovania, kde sa postavíme na vzor 27 DF – Tuz. samozdanenie – prenos DP § 69. Cez tlačidlo Oprav upravíme okruh, pre ktorý platí vzor účtovania.

Následne nájdeme v okruhu interných dokladov sprístupnený vzor pre tuzemské samozdanenie.

KROS
Copy link