Menu

Úprava tlačovej zostavy

V programe pre podvojné účtovníctvo OMEGA máme k dispozícii rozličné tlačové zostavy, avšak môžeme si vytvoriť aj vlastné šablóny pomocou editovateľných tlačových zostáv.

Na príklade si ukážeme, ako môžeme pridať údaj Kód strediska do tlačovej zostavy Interný doklad.

 

2. Cez Upraviť zostavu otvoríme zostavu v tlačovom editore.

3.Na posledný stĺpec klikneme pravým tlačidlom. Vyberieme voľbu Vložiť stĺpec vpravoKód stredisko. Aby sme mali všetky údaje na jednej strane, zúžime šírku stĺpcov.

4. Po doplnení všetkých požadovaných údajov si uložíme vytvorenú šablónu pomocou tlačidla Uložiť, ktoré sa nachádza v ľavom hornom rohu. Následne v zobrazenom okne doplníme vlastný názov tlačovej zostavy.

Podrobnejší postup k úprave tlačovej zostavy a práci s tlačovým editorom si môžete pozrieť v našom videonávode.

KROS
Copy link