Menu

Chráňte svoju databázu – nastavte si osobné heslo

Bezpečnosť na prvom mieste musí platiť nielen pre bežný život, ale predovšetkým pre Váš biznis. Ochráňte si databázu správne zvolenými prihlasovacími údajmi.

Ako nastaviť Meno užívateľa

Nastaviť alebo zmeniť Meno užívateľa môžeme cez menu Firma – Užívatelia, prístupové práva. Cez tlačidlo Oprav si vľavo hore nastavíme meno, pod ktorým sa prihlasujeme do databázy.

Ak spracovávate  v programe viacero rokov a chceli by ste používať automatické prepojenie údajov medzi jednotlivými rokmi je dôležité, aby Meno užívateľa bolo vo všetkých databázach firmy rovnaké.

Je to potrebné pre funkcie:

  • automatické prevzatie údajov do minulého obdobia Súvahy a Výkazu ziskov a strát,
  • zobrazenie pohybov na skladových kartách z minulých rokov,
  • spustenie opakovaného prechodu do nového roka.

Heslo nie je povinné. Správne zvoleným heslom však vieme zabezpečiť údaje, ktoré sú uložené v databáze.

 

 

Ako zmeniť prístupové Heslo

Prístupové heslo do databázy zmeníme cez hlavné menu Firma – Zmena užívateľského hesla. Zadáme pôvodné heslo a nastavíme nové.

KROS
Copy link