Menu

14. plat 2020 – čo by ste mali vedieť

Firmy môžu pri spracovaní miezd za november 2020 vyplatiť zamestnancom odmenu k vianočným sviatkom, tzv. 14. plat. Jeho vyplatenie má viacero podmienok.

Podmienky pre vyplatenie 14. platu

Do výšky 500 € je oslobodený od dane, zdravotných a sociálnych odvodov, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

  • bude vyplatený v decembri (zahrnutý v mzdách za november, ktoré sú vyplatené v decembri),
  • musí byť vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • pracovný pomer zamestnanca trval k 31.10.2020 minimálne 48 mesiacov,
  • zamestnancovi ste zároveň v roku 2020 vyplatili aj zvýhodnený „ plat“ (odmenu k letným dovolenkám).

Vyplatená suma nad 500 € podlieha odvodom na sociálne aj zdravotné poistenie a zdaňuje sa.

Zadanie v OLYMPE

V OLYMPE využijete pre zadanie „14. platu“ zložku mzdy 272 odmena k vianočným dovolenkám (tzv. 14 plat).

14. plat vo výške priemerného mesačného zárobku vypočíta program sám po zadaní zložky mzdy do výplaty.

 

Či zamestnanec spĺňa podmienky pre vyplatenie „14. platu“ si môžete overiť prostredníctvom tlačovej zostavy Zoznam pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat (Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch  – Zoznamy pracovníkov). Pre posúdenie nároku pre 14. plat sa zostava dá zobraziť len za mesiac november a december.

Informácie v dokumente sú spracocavé k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.       10.12.2020

KROS
Copy link