„14. plat“ – odmena k vianočným sviatkom

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„14. plat“ sa vypláca výlučne v decembri príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde za mesiac november, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca. Ak je výplatný termín bežného mesiaca, zúčtovaný bude v decembrovej výplate.

Podmienky pre 14. plat

Aby bol „14. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  • musí byť vyplatený v decembri,
  • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • v tomto roku bol vyplatený odvodovo zvýhodnený „13. plat“,
  • pracovný pomer zamestnanca trval k 31. 10. kalendárneho roka aspoň 48 mesiacov.

Ak nie sú horeuvedené podmienky splnené, OLYMP neuplatní odvodovú úľavu. V roku 2019 sa po splnení zákonom stanovených podmienok „14. plat“  neplatí  zdravotné poistenie, sociálne poistenie a ani daň do výšky najviac 500€.

V OLYMPe zadáte „14. plat“ zložkou mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat).                  

 

 

Aby ste vedeli posúdiť nárok na uplatnenie „14. platu“ u jednotlivých zamestnancov, v OLYMPe nájdete zostavu Zoznamy pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

  

Informácie  v dokumente sú spracované k právnemu stavu platnému ku dňu jeho publikácie.                  15.10.2019


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link