“14. plat” – zložka mzdy 272

Z pohľadu Zákonníka práce ide o mzdu, ktorá je definovaná ako „peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov“ (§ 118 ods. 4 ZP). Ide o dobrovoľnú formu odmeňovania zamestnanca za prácu.

„14. plat“ sa vypláca výlučne v decembri príslušného kalendárneho roka. To znamená, že bude zúčtovaný v mzde za mesiac november, ak je výplatný termín nasledujúceho mesiaca. Ak je výplatný termín bežného mesiaca, zúčtovaný bude v decembrovej výplate.

Aby bol „14. plat“ odvodovo zvýhodnený, musia byť súčasne splnené tieto podmienky:

  • musí byť vyplatený v mesiaci december,
  • aspoň vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca,
  • v tomto roku bol vyplatený odvodovo zvýhodnený „13. plat“,
  • pracovný pomer zamestnanca trval k 31. 10. kalendárneho roka aspoň 48 mesiacov.

V roku 2018 sa po splnení zákonom stanovených podmienok „14. plat“ nezdaňuje do výšky 500 € a neplatia odvody na zdravotné poistenie do výšky 500 €.

Až v roku 2019 sa rozšíri odvodová úľava na sociálne poistenie do výšky 500 €.

V Olympe zadáte „14. plat“ zložkou mzdy 272 – odmena k vianočným sviatkom (tzv. 14. plat).

 

Aby ste vedeli posúdiť nárok na uplatnenie „14. platu“ u jednotlivých zamestnancov, v softvéri OLYMP nájdete zostavu Tlač – Tlač – Personalistika – Údaje o pracovníkoch – Zoznamy pracovníkov – Zoznamy pracovníkov podľa nároku na 13. a 14. plat.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via