Menu

Nepoškodia sa vytvorené posudky pri inštalácií upgradu?

nštaláciou upgradu (vyššej verzie) sa Vám v programe nevymažú ani neporušia vytvorené posudky. Program sa upgraduje na vyššiu verziu a všetky nastavenia zostanú nezmenené. Rozdiel je iba pri prechode medzi verziami HYPO 4 a HYPO 5. Program HYPO 5 sa inštaluje do iného adresára ako program HYPO 4 a v počítači sa správa ako úplne nový program. Po prvej inštalácii je program HYPO 5 prázdny. Neobsahuje posudky vytvorené vo verzii HYPO 4 ani prednastavené texty, ktoré ste si uložili do databázy textov.

Naplnenie programu HYPO 5 údajmi z programu HYPO 4 je nasledovné:

  1. Prednastavené texty z databázy textov preneste pomocou funkcií export a import textov. Z hlavného formulára programu HYPO 4 vyberte voľbu Nastavenie – Archivácia – Export textov. Program automaticky uloží všetky preddefinované texty do adresára, ktorý vyberiete na disku. Následne z hlavného formulára programu HYPO 5 vyberte voľbu Nastavenie – Archivácia – Import textov. Program načíta všetky preddefinované texty z vytvoreného adresára do programu HYPO 5.

  2. Posudky pritiahnete do programu HYPO 5 z hlavného formulára cez voľbu Nastavenie – Prebrať nastavenia a posudky z HYPO 4. Zobrazí sa formulár “Aktualizácia posudkov na novú verziu a preberanie nastavení”, pomocou ktorého priťahujte do programu iba posudky. Nastavenia nepriťahujte!

TIP: Odporúčame, aby ste pred každou inštaláciou novej verzie ako aj pri každej vážnej zmene v počítači zálohovali všetky posudky do záložného adresára na disku príp. na CD. Môžu sa totiž vyskytnúť náhodné chyby.

KROS
Copy link