Menu

Prečo po nainštalovaní programu HYPO zostane úvodný formulár vysivený (neprístupný)?

Po prvej inštalácii programu HYPO  sú položky (titulná strana, úvod, začiatok posudku, záver…., a vytvorenie) v hlavnom formulári vysivené (neprístupné), nedá sa na ne kliknúť. Je to z toho dôvodu, že v programe ešte nebol vytvorený nový posudok ani otvorený existujúci posudok.

Po vytvorení nového posudku cez ikonu Nový alebo otvorením existujúceho posudku cez ikonu Denník príp. Otvor sa všetky položky sprístupnia.

KROS
Copy link