Menu

Kde nájdem v novej verzii aktualizované vzorové texty?

Nové vzorové texty nájdete v Úvode, Titulnej strane, Začiatku posudku, Prílohách a Znaleckej doložke cez lupku v pravom dolnom rohu.

Vzorový text si upravte podľa vašich potrieb. Môžete si pridať vlastný text.

Ak chcete zachovať formátovanie, zaškrtnite „Zachovať pôvodný štýl písma“.

Po zaškrtnutí „Použiť pre nové posudky“ sa bude vybraný text prenášať do každého nového posudku.

KROS
Copy link