Hlásenie o vyúčtovaní dane

Opäť po roku prichádza obdobie, kedy je potrebné zaslať na Daňový úrad Hlásenie o vyúčtovaní dane. Termín na doručenie Hlásenia správcovi dane je do 30. apríla 2019. Pred jeho odoslaním Vám odporúčame si ho aj prekontrolovať. Pre ľahšiu kontrolu máme  v programe OLYMP dokument Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch na daň.

Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch na daň

Dokument obsahuje sumárne údaje z prehľadov o zrazených preddavkoch na daň v členení na jednotlivé mesiace. V Olympe ho nájdete cez Tlač – Tlač – Odvod dane – Rekapitulácia dane a daňového bonusu – Rekapitulácia prehľadov o zrazených preddavkoch.

 Pre správne zobrazenie dokumentu si pred tlačou nezabudnite nastaviť správne obdobie – rok 2018.

Ak Vám nesedia sumy v riadku 8 Odvedené preddavky na daň, prekontrolujte si aj vygenerované prevodné príkazy na Daňový úrad a porovnajte si ich s reálnymi platbami, napr. v účtovníctve.

 

Komentáre k článku:

Súvisiace témy k článku:
KROS
Share via