Menu

Ako v evidencii jázd zaevidujem zahraničnú jazdu služobným (firemným) automobilom?

Príklad:
Dňa 14. 05. 2014 ste boli služobným vozidlom na zahraničnej pracovnej ceste v Ostrave. Hraničným
prechodom do Českej republiky je Makov. Cestou späť ste v Českej republike tankovali 20 l nafty, v celkovej
sume 698,- CZK.
V tomto prípade bude služobná cesta rozdelená na 4 samostatné úseky (medzizastávky), ktoré zaevidujte do evidencie jázd.
 Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Jazdy a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte novú jazdu,
 v časti Vozidlo vyberte cez rozbaľovaciu šípku vozidlo, ktorým bola jazda uskutočnená,
 vyplňte polia Vodič a Účel jazdy (pokiaľ sa Vám uvedené údaje nedoplnili automaticky zo záložky
Číselníky/Vozidlá – Nastavenia o vozidle),
 v pravej časti formulára zakliknite voľbu Zahraničná jazda, čím sa automaticky zobrazí záložka Jazda po
úsekoch.

Prvý úsek jazdy Žilina – Makov
 Pomocou tlačidla Pridaj pridajte prvý úsek jazdy,
 v zobrazenom formulári vyplňte miesto začiatku úseku, dátum, čas a zároveň aj koniec úseku, dátum a čas,
 v poli Štát je uvedené Slovenská republika,
 počet prejdených kilometrov program doplní automaticky zo systémovej databázy vzdialeností (v rámci
Slovenskej republiky), prípadne z vášho číselníka vzdialeností. Pokiaľ doplnený údaj nesúhlasí so skutočnosťou,
opravte ho,
 pre uloženie údajov prvého úseku a pridanie druhého úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Druhý úsek jazdy Makov – Ostrava (Makov – hraničný prechod)
 Miesto, dátum a čas začiatku druhého úseku program doplní automaticky z konca prvého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec druhého úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade
Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– pre uloženie údajov druhého úseku a pridanie tretieho úseku, potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Tretí úsek jazdy Ostrava – Makov
 Miesto, dátum a čas začiatku tretieho úseku program doplní automaticky z konca druhého úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas pre koniec tretieho úseku,
– v poli Štát je uvedené Česko,
– doplňte počet prejdených kilometrov,
– v časti PHL (zahraničie) doplňte tankovanie, ktoré ste na tomto úseku jazdy vykonali. Zadajte Čerpanie v litroch, Cenu s DPH za liter, Menu a Kurz,
– pre uloženie údajov tretieho úseku a pridanie posledného úseku, opäť potvrďte tlačidlo OK a Pridaj.

Posledný úsek jazdy Makov – Žilina
Miesto, dátum a čas začiatku posledného úseku program doplní automaticky z konca predchádzajúceho úseku,

– uveďte miesto, dátum a čas konca posledného úseku,
– v poli Štát vyberte krajinu, do ktorej prechodom cez hraničný prechod (Makov) vstupujete, v tomto prípade Slovenská republika,
– pre uloženie údajov posledného úseku potvrďte tlačidlo OK.
– V záložke Jazda po úsekoch sa zobrazí toľko úsekov, koľko konkrétna pracovná cesta zahŕňala, v tomto prípade 4 úseky,

– na záložke Náhrada za jazdu skontrolujte programom vypočítanú náhradu za jazdu. Jej zobrazenie môže byť Sumárne alebo Podrobne,

– poznámku o jazde uveďte v záložke Poznámka,
– vytvorenú zahraničnú jazdu uložte tlačidlom OK.

 

 

 

 

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link