Menu

V prípade, že vo svojom PC používate antivírusový program McAffee, tak pri pripojení databázy alebo založení firmy môže vzniknúť nepredvídateľná chyba „Operating system directive CreateFile failed”. Rovnaká hláška môže vzniknúť aj pri prihlásení sa do účtovníctva, po vyplnení Mena a hesla.

McAfee možnosť pre nastavenie výnimiek zapracovali až v najnovšej verzii a preto je potrebné aby ste mali nainštalovanú najnovšiu verziu programu McAfee. V starších verziách toto nastavenie nie je podporované a nie je možné ho vykonať.
Postup na nastavenie výnimiek:
1) Spustite program McAfee
2) Potvrďte voľbu Virus and Spyware Protection

3) Potvrďte voľbu Real Time Scanning

4) Potvrďte voľbu Excluded Files

5) Pomocou tlačidla Add file vyhľadajte aplikáciu FBServer.exe a ALFAplus.exe a pridajte ich do zoznamu výnimiek.

6) Reštartujte PC aby sa zmena prejavila.

KROS
Copy link