Menu

Evidujem v Alfe plus skladové karty, ktoré chcem preniesť do e-shopu. Je to možné a akým spôsobom?

Prenos skladových kariet do e-shopu

Po úspešnom prepojení účtovného softvéru ALFA plus s e-shopom vytvorené skladové karty v programe preneste do e-shopu nasledovne:
– Z hlavného menu v programe vyberte Sklad/Skladové karty,
– vo formulári kliknite na Export údajov/Export údajov do e-shopu,
– vo formulári Prenos údajov z/do e-shopu nastavte údaje potrebné pre prenos skladových kariet. V časti Vybrať skladové karty kliknite na tlačidlo Skladové karty.

V zobrazenom formulári označte skladové karty, ktoré chcete preniesť do e-shopu. Kliknite na Funkcie/Označovanie. V zobrazenom filtri kliknutím na šípku smerom dole, zakliknite Označiť zobrazené. Zobrazené skladové karty budú označené žltou farbou. Označiť skladové karty môžete aj ručne, dvojklikom myši v stĺpci Oz.

– Označeným skladovým kartám nastavte príznak e-shop, kliknutím na tlačidlo Nastav príznak e-shop.
– V zobrazenom formulári Nastavenie príznaku e-shop pre označené karty vyberte farbu, ktorou sú skladové karty označené a kliknite na Nastav príznak e-shop.
– Zobrazený oznam o úspešnom dokončení nastavenia príznaku a počte zmenených a nezmenených skladových kariet potvrďte OK.

Nastaviť príznak, aby skladová karta bola odoslaná do E-shopu je možné aj ručne. Priamo vo formulári skladovej karty, v časti E-shop zakliknutím voľby Posielať položku do e-shopu.

– Označené skladové karty, ktoré majú byť odoslané do e-shopu majú v stĺpci E-shop zakliknutú voľbu. V prípade, že stĺpec E-shop vo formulári nie je zobrazený, stĺpec zapnite priamo vo formulári kliknutím na Možnosti/Nastavenie formulára/Nastavenie tabuľky/Stĺpce.
– Zobrazený formulár zatvorte kliknutím na tlačidlo Návrat.

– Vo formulári Prenos údajov z/do e-shopu v časti Prenášať zakliknite Iba zmenené položky alebo Všetky položky.
– V časti Zobrazenie prenášaných položiek kliknutím na tlačidlo Zobraz skontrolujte zoznam skladových kariet, ktoré budú do e-shopu prenesené.
– V časti Aktualizovať je zakliknutá voľba Názov, Cena, Množstvo, Poznámka. Pri spustení prvého prenosu skladových kariet do e-shopu ponechajte zakliknuté všetky možnosti. Pri opakovanom prenose môžete nastaviť voľbu, ktorá bola na skladovej karte zmenená a ktorá sa má v E-shope aktualizovať.
– Prenos skladových kariet do e-shopu spustite kliknutím na tlačidlo Prenes. Zobrazený oznam o prenesení skladových kariet do e-shopu potvrďte tlačidlom Dokonči.

Po prihlásení sa v INTEO kliknite na Produkty. Prenášané položky v e-shope sa nemusia zobraziť ihneď, samotný prenos trvá niekoľko minút a závisí od rýchlosti načítania položiek, množstva prenášaných položiek a tiež od vyťaženosti servera e-shopu.

– Položky prenesené do e-shopu nie sú priradené k žiadnej kategórii, ktorú máte v e-shope vytvorenú, o čom informuje príznak pred názvom „Produkt nie je v systéme nikde priradený“. Nastavte sa na názov položky a kliknite na ľavé tlačidlo myši,
– na záložke Kategórie vyplňte pole Hlavné kategórie a v časti Vyberte kategóriu voľbu zakliknite. Priradené kategórie budú na položke uložené po vyplnení Stručného a Dlhého popisu na záložke Hlavné info.
– Položka zaradená do kategórie má pred názvom modrý príznak.

 

KROS
Copy link