Menu

Osobitný režim uplatňovania DPH na základe prijatia platby – § 68d zákona o DPH.

Novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH bola s účinnosťou od 1.1.2016 zavedená nová osobitná úprava uplatňovania dane na základe platby (tzv. osobitný režim).

V praxi táto zmena zákona znamená, že daňová povinnosť z dodaných tovarov a služieb vznikne až dňom prijatia platby. Rovnaký princíp nastane aj pri odpočítaní dane – odpočet DPH nastane až dňom úhrady faktúry dodávateľovi.

Uplatňovanie dane na základe platby je dobrovoľná úprava a daňovník, ktorý chce uplatňovať DPH až na základe platby musí spĺňať nasledovné podmienky:

– je platiteľom DPH podľa § 4 (tuzemský platiteľ),

– obrat jeho firmy za predchádzajúci rok nepresiahol 100.000,- Eur a predpokladá sa, že tento obrat nedosiahne ani v prebiehajúcom roku,

– firma nie je konkurze, v likvidácii, v skupinovej registrácii,

– nahlásenie začatia dobrovoľnej úpravy na Finančné riaditeľstvo SR.

 

Ak daňovník spĺňa vyššie uvedené podmienky v Alfe plus túto možnosť nastaví cez Firma/Nastavenia/Firemné údaje. V zobrazenom formulári zakliknite Uplatňovanie DPH na základe platby. Automaticky je zobrazený formulár Nastavenia platiteľa DPH – Pridaj, kde v poli Zmena je platná od – doplňte dátum od kedy ste prihlásený na uplatňovanie osobitného režimu DPH. Vykonané zmeny uložte tlačidlom OK.

KROS
Copy link