Menu

Prijali sme faktúru za stavebné práce od tuzemského platiteľa, ktorá je vystavená v nulovej sadzbe DPH. Ako správne zaevidovať došlú faktúru v evidencii záväzkov?

Novela zákona č. 268/2015 zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátane dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

Praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie daňovému úradu až odberateľ faktúry. Na faktúre musí byť uvedený povinný text “Prenesenie daňovej povinnosti”.

KROS
Copy link