Menu

Ako v programe ALFA plus vystavím a zaúčtujem preddavkovú faktúru, faktúru k prijatej platbe a konečnú (vyúčtovaciu) faktúru za tovar?

Prijatý preddavok a jeho vyúčtovanie
Postup pre zaúčtovanie prijatého preddavku, faktúry k prijatej platbe a vyúčtovacej faktúry za dodanie tovaru

Odberateľovi ste vystavili preddavkovú faktúru v sume 350,- EUR. Preddavková faktúra bola zaevidovaná do evidencie pohľadávok a uhradená z peňažného denníka. Do 15 dní,
najneskôr do konca mesiaca je povinnosť vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 350,- EUR. Ďalší mesiac odošlete odberateľovi tovar spolu s vyúčtovacou faktúrou, ktorej celková suma je 450,- EUR.

Preddavkovú faktúru v programe ALFA plus vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Preddavkové faktúry pomocou tlačidla Pridaj:
– vyplňte Odberateľa a dátumy Vyhotovené a Splatnosť,
– v poli Typ dokladu je Preddavková faktúra,
– vyplňte Predmet fakturácie a v prípade potreby pole Objednávka,
– na záložke Položky pomocou tlačidla Pridaj doplňte fakturovanú položku,
– vyplňte názov položky, množstvo, v poli % DPH ponechajte 20% a sumu zaevidujte s rozpisom na základ a DPH. Položku uložte tlačidlom OK,

– preddavkovú faktúru uložte tlačidlom OK,
– vystavenú preddavkovú faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Preddavková faktúra.

Preddavkovú faktúru odporúčame vytvoriť v rovnakých sadzbách DPH, ako bude končená faktúra. Vytlačená bude v celkovej sume bez DPH a do evidencie pohľadávok bude zaevidovaná v sadzbe DPH N – Neobsahuje a v riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Úhradu preddavkovej faktúry zaevidujte výberom z hlavného menu Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok.
– Nastavte sa na preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať, vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma preddavkovej faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z preddavkovej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

V prípade, že neevidujete preddavkové faktúry v programe, je potrebné celú sumu preddavku smerovať v príjmovom doklade pri úhrade do sadzby DPH N – Neobsahuje a riadku DPH N – Nevstupuje do DPH.

Na základe prijatej úhrady vystavte faktúru – daňový doklad k prijatej platbe, ak dodávka tovaru nebola zrealizovaná, alebo rovno vyúčtovaciu faktúru, ak bola zrealizovaná. Faktúru k prijatej platbe vystavte výberom z hlavného menu Obchod/Faktúry:
– v zozname faktúr kliknite na šípku na tlačidle Kópia a vyberte Kópia z preddavkovej faktúry a vstúpte do preddavkových faktúr. Nastavte sa na konkrétnu preddavkovú faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– zobrazenú otázku Chcete tento doklad aj pridať medzi prepojené doklady? potvrďte tlačidlom Áno,
– údaje z preddavkovej faktúry sa doplnili do faktúry,
– v prípade potreby opravte dátumy Vyhotovené, Splatnosť a dátum DVDP doplňte podľa skutočnosti, kedy bola prijatá platba na bankový účet,
– na záložke Vyrovnanie je doplnená úhrada z preddavkovej faktúry,
– faktúru uložte tlačidlom OK,

– v zobrazenom formulári Záznam DPH – Pridaj je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– faktúru k prijatej platbe vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Keďže pri úhrade preddavku bola celá suma tovaru (s DPH) zaúčtovaná do stĺpca PD Príjem za tovar, je potrebné preúčtovať sumu DPH zo stĺpca Príjem za tovar do stĺpca Prijatá DPH.
Z hlavného menu v programe vyberte Evidencie/Peňažný denník a v časti Interný doklad zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Stĺpec PD vyberte Príjem za tovar,
– v poli Základ kliknite na tlačidlo R (Rozpis) a vo formulári Rozpis sumy doplňte sumy,

– v časti pre 20% sadzbu DPH doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s rozpisom na základ
a DPH a v časti so sadzbou DPH – N doplňte do poľa Spolu sumu preddavkovej faktúry s mínusom,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– v poli Základ je uvedená suma s mínusom a v poli DPH je tá istá suma s plusom,
– na záložke Zápis do voľbu DPH odznačte, a to z dôvodu, že suma DPH bola uplatnená pri vystavení faktúry k prijatej platbe,
– interný doklad uložte tlačidlom OK,
– zobrazenú otázku Uložiť záznam? Suma je rovná 0. Ste si istý, že chcete takýto doklad uložiť? potvrďte tlačidlom Áno.

– Nakoniec vystavte vyúčtovaciu faktúru, ktorej celková suma je vyššia ako suma preddavkovej faktúry. Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry:
– nastavte sa na faktúru k prijatej platbe a kliknite na tlačidlo Kópia a údaje z faktúry k prijatej platbe sa doplnia do faktúry,
– upravte sumu pôvodnej položky, prípadne doplňte novú položku a vyfakturovaný preddavok zadajte ako ďalšiu položku do faktúry mínusovou sumou,
– otázku Uložiť záznam? Predajná jednotková cena by mala byť kladná potvrďte tlačidlom Áno a faktúru uložte tlačidlom OK,

– vo formulári Záznam DPH – Pridaj smeruje je doplnený Oddiel KV – A1,
– formulár uložte tlačidlom OK,

– vyúčtovaciu faktúru vytlačte kliknutím na tlačidlo Tlač/Faktúra.

Vyúčtovaciu faktúru uhraďte výberom z hlavného menu v programe Evidencie/Peňažný denník a v časti Banka zvoľte Príjem:
– vyplňte Dátum vyhotovenia a pole Partner,
– v poli Uhrádzaný doklad kliknite na tlačidlo s tromi bodkami a vstúpte do evidencie pohľadávok. Nastavte sa na vyúčtovaciu faktúru a kliknite na tlačidlo Vybrať,
– vo formulári Úhrada dokladu je v časti Uhradiť doplnená suma faktúry, formulár uložte tlačidlom OK,
– údaje z vyúčtovacej faktúry sa preniesli do príjmového dokladu, ktorý potvrďte tlačidlom OK.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Gastráče, či hotovosť

Gastráče, či hotovosť

S novým e-bookom budete mať legislatívu v malíčku. Na množstve príkladov vám ukážeme, aké možnosti pri poskytovaní stravného máte a ako si môžete vyplácanie finančného príspevku či zrážanie zrážky za stravné lístky uľahčiť.
Letná akadémia vzdelávania

Letná akadémia vzdelávania

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu

Podávate daňové priznanie po prvýkrát? Alebo sa účtovníctvu venujete už niekoľko rokov? V každom prípade určite oceníte, keď máte poruke dobrý ťahák. Veď kto by si pamätal, ako sa robí test základu dane, odpočítava daňová strata či započítava daňová licencia? Aby ste mali všetky informácie aj s príkladmi z praxe na jednom mieste, pripravili sme pre vás webinár Daňové priznanie právnických osôb 2020 bez stresu. Odovzdajte s nami daňové priznanie za rok 2020 bez obáv.
Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Videoškolenie: Od prípravy súťaže až po jej vyhodnotenie pomocou OFERTY

Ste investor alebo dodávateľ stavebných prác? Potrebujete len rýchlo porovnať rozpočet s orientačnými cenami v softvéri CENKROS 4 alebo vyhodnotiť výberové konanie s viacerými uchádzačmi? Vo videu sa dozviete, ako postupovať keď sa vám vráti ocenené zadanie, či ako skontrolovať všetky údaje v zákazke a nielen rozdiely v cene. Tiež si na konkrétnom prípade ukážeme, ako vyhodnotiť výberové konanie a prenos víťaznej ponuky do rozpočtu.
Videoškolenie: Priebeh výstavby

Videoškolenie: Priebeh výstavby

Aby ste plán nákladov dokázali udržať v medziach rozpočtu, potrebujete mať dobrý prehľad o dianí na stavbe. Chceli by ste mať tieto informácie vždy rýchlo dostupné, precízne zdokladované, navyše prístupné odkiaľkoľvek a počas celej doby realizácie diela? Riešenie máte poruke v online aplikácii KROS Priebeh výstavby.
Exporty do inštitúcií, importy pre vás

Exporty do inštitúcií, importy pre vás

E-book prináša cenné rady, ako nastaviť program tak, aby exporty a importy prebehli hneď na prvýkrát bez chýb.
Opravné položky a odpis pohľadávok

Opravné položky a odpis pohľadávok

Ako správne na pohľadávky, ktoré vám dlžník nezaplatil a pravdepodobne už ani nezaplatí? Na základe podnetov a množstva otázok k tejto téme sme pripravili úplne nové legislatívne videoškolenie. Cieľom je zorientovať sa v náročnej problematike opravných položiek a odpisu pohľadávok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov. Aby vám opravné položky a odpis pohľadávok viac nerobili vrásky.
Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Videoškolenie: Efektívna práca s rozpočtom

Robíte zmeny v rozpočte a zároveň chcete mať možnosť sa kedykoľvek vrátiť k pôvodnej verzii? Úpravy v rozpočte vám zaberajú veľa času a radi by ste ich robili efektívnejšie? Potrebujete si prispôsobiť tabuľku rozpočtu a zobrazenie údajov vaším potrebám? Robiť chyby je ľudské a aj s nimi vám vie program pomôcť. Pozrite si video a úprava rozpočtu sa stane vašou obľúbenou činnosťou v programe.

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link