Akým spôsobom si v prehľadoch môžem vytlačiť konkrétny stĺpec peňažného denníka s dokladmi, ktoré sú v uvedenom stĺpci zaúčtované?

Prehľad Príjmy a výdavky slúži pre manažérske a informačné účely. Obsahuje sumarizáciu príjmov a výdavkov zaúčtovaných v peňažnom denníku.
V evidencii peňažného denníka podrobnejšie členíte jednotlivé príjmy a výdavky, napríklad výdavky za zásoby – Nákup PHL, Kancelárske potreby a iné. Vytlačte doklady zaúčtované za účtovné obdobie 2015 v stĺpci Výdavok za zásoby spolu s analytickým členením. Z hlavného menu v programe vyberte Prehľady/Príjmy a výdavky:
– v zobrazenom formulári Príjmy a výdavky – prehľad sa nachádzajú údaje o príjmoch a výdavkoch členené podľa toho, či ovplyvňujú základ dane alebo nie,
– stĺpce PD sú rozdelené na príjmy a výdavky,
– vo vrchnej časti formulára kliknite na Filter a vyberte Dátum vyhotovenia,
– v zobrazenom filtri nastavte Účtovné obdobie – 2015,
– pomocou tlačidla Info môžete zobraziť napríklad Súčty podľa základu dane, Súčty po mesiacoch, Členenie stĺpca PD a iné,
– nastavte sa na stĺpec Výdavok za zásoby

– riadok označte dvojklikom ľavým tlačidlom myši v stĺpci Oz – označovanie, alebo pomocou tlačidla Funkcie/Označovanie/Označiť záznam. Riadok je možné označiť aj pomocou klávesy Insert,

– Označený stĺpec vyfiltrujte kliknutím na tlačidlo Filter a zvoľte možnosť Zobraziť podľa označenia,
– v zobrazenom filtri vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Označené,
– vo formulári je zobrazený iba označený stĺpec PD – Výdavok za zásoby,

– vyfiltrovaný a označený stĺpec vytlačte v spodnej časti formulára cez Tlač/Príjmy a výdavky s dokladmi,

– pomocou tlačidla Náhľad zobrazíte tlačovú zostavu na obrazovku a pomocou tlačidla Tlač zostavu vytlačíte.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link