Prijala som došlú faktúru, kde sumu DPH si chcem odpočítať (uplatniť) v inom mesiaci ako je dátum vzniku daňovej povinnosti uvedený na faktúre. Ako postupovať?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o DPH – § 51 upravuje uplatnenie práva na odpočítanie dane. Platiteľ DPH má možnosť odpočítať DPH najskôr v zdaňovacom období, v ktorom odpočet vznikol a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka.
Mesačný platiteľ DPH dňa 20.7.2016 prijal došlú tuzemskú faktúru za nákup materiálu v sume 635,25 Eur s DPH. Vznik daňovej povinnosti na faktúre je 19.7.2016. Odpočet sumy DPH z tejto faktúry si chce platiteľ DPH uplatniť až v mesiaci august 2016.
• Z hlavného menu v softvéri ALFE plus vyberte Evidencie/Záväzky a pomocou tlačidla Pridaj, pridajte nový záväzok,
• vyplňte Externé číslo, Partnera a Dátumové polia,
• Typ dokladu vyberte Faktúra – Tuzemsko,
• doplňte Predmet fakturácie.
• Doplňte sumu s rozpisom na Základ a DPH,
• na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie,
• v časti DPH je doplnený riadok 21A (Daň z tovarov a služieb kúpených v tuzemsku (§ 49 ods. 2 písm. a)), s možnosťou odpočítania dane, vyššia daň),
• vyplnený formulár záväzku uložte tlačidlom OK.

Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – B2,
• V poli DUD – Dátum uplatnenia dane prepíšte dátum na obdobie kedy si chcete DPH uplatniť – v tomto príklade august 2016,

formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK. Zobrazenú otázku „Uložiť záznam? Dátum uplatnenia dane (DUD) nesúhlasí s dátumom vzniku daňovej povinnosti (DVDP)“, potvrďte Áno.
• Suma DPH bude do výkazu DPH a kontrolného výkazu vstupovať podľa Dátumu uplatnenia dane – august 2016.


Súvisiace témy k článku:
Komentáre k článku:
KROS
Copy link