Menu

Vystavená faktúra za stavebné práce od 1.1.2017 vstupuje aj do Kontrolného výkazu. Ako postupovať pri vystavení faktúry v Alfe plus?

Vystavenie faktúry za stavebné práce od 1.1.2017

Novela zákona č. 268/2015 Z. z. o DPH zavádza tuzemské samozdanenie stavebných prác vrátanie dodania stavieb a ich častí. Zoznam stavebných prác, ktorých sa táto zmena dotýka sa nachádzajú v Klasifikácii produkcie v sekcii F.

V praxi to znamená, že faktúra za stavebné práce bude vystavená bez DPH a DPH odvedie Daňovému úradu až odberateľ faktúry.

S účinnosťou od 1.1.2017 daňovník, ktorý vystavuje faktúru za dodanie stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona, má povinnosť uvádzať túto faktúru v kontrolnom výkaze v oddiele A2. Správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu zabezpečí nový typ dokladu, ktorý je zapracovaný od verzie Alfy plus 8.00.

Dňa 30.1.2017 ste odberateľovi vystavili faktúru za stavebné práce „s prenosom daňovej povinnosti“. Suma faktúry je 1 029,45 Eur.

 

 • Z hlavného menu v programe vyberte Obchod/Faktúry a tlačidlom Pridaj, vytvorte novú faktúru,
 • vyplňte pole Odberateľ, Číslo faktúry a Dátumové polia,
 • Typ dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Zvolený typ dokladu prednastaví na fakturovanej položke % DPH aj riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu KV A2,
 • vyplňte Predmet fakturácie.

 • Na záložke Položky tlačidlom Pridaj, doplňte fakturovanú položku,
 • vyplňte Názov položky a Množstvo,
 • sadzba DPH je doplnená automaticky programom – 0 (Nula) a riadok DPH je O,
 • doplňte Predajnú jednotkovú cenu,
 • na záložke Zápis do vyplňte Stĺpec PD prípadne Členenie.

Podľa § 74 ods. 1 písm. k) a § 69 ods. 12 zákona o DPH musí faktúra obsahovať informáciu, že osobou povinnou platiť daň je príjemca tovaru alebo služby („Prenesenie daňovej povinnosti“).

 

 • Na záložke Texty v časti Úvod doplňte informáciu napr. Fakturujeme Vám stavebné práce podľa § 69.
 • V časti Záver pomocou tlačidla s troma bodkami doplňte informáciu „Prenesenie daňovej povinnosti“.

 • Faktúru uložte tlačidlom OK.
 • Po uložení faktúry je zobrazený formulár Záznam DPH – Pridaj, v ktorom je doplnený Oddiel KV – A2. Suma faktúry nevstupuje do výkazu DPH, ale vstupuje do KV A2.

 • formulár evidencie DPH uložte tlačidlom OK.

Ak v programe nevystavujete faktúry, ale vystavené faktúry evidujete len v evidencii pohľadávok rovnako v Type dokladu vyberte Faktúra – Stavebné práce s prenosom DP – § 69. Vybraný typ dokladu automaticky doplní % DPH aj Riadok DPH a zabezpečí správne smerovanie do oddielu kontrolného výkazu A2.

Vzdelávajte sa s KROS academy

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Osobitná úprava DPH – OSS z pohľadu legislatívy a programu

Predávate tovar cez e-shop alebo poskytujete služby pre zákazníkov z EÚ, ktorí nemajú pridelené IČ DPH? Týkajú sa vás legislatívne zmeny platné od ...
Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

Oznamovacie povinnosti do zdravotných poisťovní od 1. 10. 2021

E-book vám poskytne detailný prehľad zmien v oznamovacích povinnostiach do zdravotných poisťovní, ktoré sa zamestnávateľov dotknú od 1. októbra 202...
Legislatívna TOUR 2021/2022

Legislatívna TOUR 2021/2022

Aj tento rok sa s nami vydajte na šnúru koncoročných školení online. Čakajú nás 3 konferencie plné dobrých rád a silných tém.
Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Účtovné prípady, na ktoré sa najčastejšie pýtate

Niekedy stačí len maličkosť a riešenie je na svete. Otázky týkajúce sa prenosu daňovej povinnosti, platby kartou, či vysporiadania príspevkov prvej...
Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Faktúra ako nástroj úspešnej firmy

Obsah faktúry sa líši podľa toho, čo a komu dodávate alebo predávate. Rôzne druhy faktúr majú rôzne náležitosti. Ak sa aj vy strácate v tom, čo vše...
Daňové výdavky živnostníka

Daňové výdavky živnostníka

Každý výdavok pred jeho zaúčtovaním musíme najskôr „upratať“, a to nie je irónia. Niektorý výdavok ovplyvní základ dane ihneď, iný až na konci roka...
Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Živnostník registrovaný podľa § 7/7a

Registrácia DPH nemusí vždy závisieť od obratu. Využívate reklamu svojich služieb na sociálnych sieťach? Nakupujete tovar z Európskej únie? Máte zá...
Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Saldokonto a preddavky spolu súvisia. Majte ich pod kontrolou.

Prehľad o aktuálnych pohľadávkach a záväzkoch je dôležité pre riadenie vašej spoločnosti. Spoznajte sa so saldokontom a automatickými kontrolami pr...
Majetok vo vašich rukách

Majetok vo vašich rukách

Pri evidencii majetku je niekedy náročné zorientovať sa v paragrafoch, vyhodnotiť o aký typ pohybu ide, alebo aký spôsob predaja je potrebné zvoliť...

Pozrite si celú ponuku

Webináre

Online vzdelávanie odkiaľkolvek
Ebooky

Ebooky a príručky

Príručky pre používateľov
Videoskolenia

Videoškolenia

Rady odborníkov na žiadané témy
KROS
Copy link