Menu

V účtovníctve používame dva bankové účty. Ako na vystavenej fakúre zmením bankový účet?

Nastavte sa na existujúcu faktúru tlačidlom Oprav. V ľavom hornom rohu kliknite na Dodávateľ. V poli Číslo účtu pomocou rozbaľovacej šípky vyberte druhý bankový účet. Faktúru uložte tlačidlom OK.

KROS
Copy link