Menu

Je možné priamo vo fakturácii vidieť alebo zobraziť doklad, ktorým je faktúra uhradená v peňažnom denníku?

V zozname vystavených faktúr informáciu o úhrade zobrazíte kliknutím na Info a vyberte Vyrovnanie. V zobrazenom miniinfe budú zobrazené doklady, ktorými bola faktúra uhradená.

Zaúčtovanú úhradu je možné overiť aj priamo vo faktúre v záložke Vyrovnanie.

KROS
Copy link